Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Spä

Peter Sochužák


* 1979