Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúca lokalita Zoznam lokalít Ďalšia lokalita
Nitra

Nitra

[Nytra, Nitria, Nyitra, Neutra]

okres Nitra, Nitriansky kraj

Diecéza nitrianska, dekanát Nitra, fara Nitra-Dolné mesto

r. kat. piaristický Kostol sv. Ladislava [Piaristický kostol]

Kostol a kláštor piaristov je barokový komplex stavaný na etapy. Najprv postavili budovu kolégia (1701), v r. 1714 začali stavať konvikt. V r. 1723 pokračovali stavbou školskej budovy a až r. 1742 prikročili k stavbe kostola. Kostol s monumentálnym dvojvežovým priečelím situovali do štvorcového dvora. Kostolná loď je rozšírená na oboch stranách trojicou plochých kaplniek, ktoré sú otvorené do priestoru lode. K predĺženému sanktuáriu s rovným uzáverom je zo severnej strany pristavaná sakristia. Kostol je zaklenutý pruskými klenbami. Organ je umiestnený na chóre oproti hlavnémi oltáru.

Súčasné nástroje v objekte