Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúca lokalita Zoznam lokalít Ďalšia lokalita
Hronsek

Hronsek

[Hroněc, Garamszek, Garamszeg, Garamseg]

okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

Západný dištrikt, zvolenský seniorát

kostol ev. a. v. [Artikulárny kostol, Drevený kostol]

Drevený artikulárny kostol, postavený na murovaných základoch v r. 1725 – 1726. Pôdorysná schéma centrálneho protestantského kostola. Doštenú klenbu v rohoch podopierajú drevené točené stĺpy. Pozitív je umiestnený nad oltárom.

História organov v objekte

Predchodcom súčasného pozitívu bol 5-registrový pozitív, ktorý v r. 1725 pre artikulárny kostol v Hronseku postavil kremnický organár Martin Zorkovský. Z Hronseka ho v r. 1764 predali do ev. kostola v Ladzanoch, kde nakoniec skončil vo farskom humne. Po rekonštrukcii realizovanej pravdedpodobne v 80. rokoch 20. storočia sa nástroj nachádza v SNM na Bratislavskom hrade.

Súčasné nástroje v objekte