Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúca lokalita Zoznam lokalít Ďalšia lokalita
Špania Dolina

Špania Dolina

[Urvölgy, Úrvölgy, Sandberg]

okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

Diecéza banskobystrická, dekanát Banská Bystrica-mesto, fara Uľanka

r. kat. filiálny Kostol Premenenia Pána

Kostol na svahu nad obcou, pôvodne románska stavba, bol zväčšený v r. 1593. Obnovený v r. 1723 a 1820 – 1824. Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom sanktuária a bočnou kaplnkou. Sanktuárium je zaklenuté českou plackou, loď tromi poľami pruskej klenby. Organ stojí na chóre oproti hlavnému oltáru.

Súčasné nástroje v objekte