Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúca lokalita Zoznam lokalít Ďalšia lokalita
Brezno

Brezno

[Brezno-Bánya, Bresnobánya, Briesen, Briesn]

okres Brezno, Banskobystrický kraj

Diecéza rožňavská, dekanát Brezno, fara Brezno

r. kat. farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Klasicistický kostol s neskorobarokovými prvkami, postavený v r. 1781 – 1785 podľa plánov P. Grossmanna, veža bola pristavaná v r. 1792 – 1793. Jednoloďová stavba s predstavanou vežou. Interiérové riešenie v barokovom poňatí spojenia pozdĺžneho a centrálneho priestoru pomocou ník a prehýbaných stien, ako aj spojením sanktuária a predsiene s loďou. Organ je situovaný na chóre oproti hlavného oltára.

Súčasné nástroje v objekte