Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Spä
Bratislava

Bratislava - Staré Mesto

okres ,

Katedrála sv. Martina

Zvukové nahrávky:

Alexander Albrecht: Andante con moto

Hrá: Ján Vladimír Michalko