Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Späť

Technický popis

ORGANOVÁ SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore, vstavaná do zábradlia chóru.

HRACÍ STÔL

Vstavaný do zadnej steny pozitívu.

manuálové klaviatúry: rozsah C – c3 s krátkou spodnou oktávou; 45 klávesov a tónov.

pedálová klaviatúra: rozsah C – a0; 18 klávesov a tónov; rovnobežná – plochá.

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

Kovové registrové páčky na horizontálne preklápanie po stranách manuálových klaviatúr; označené názvami registrov bielym písmom na čiernych tabuľkách vedľa manubrií – vľavo odpredu: Campanula, Mixtura, Sedecima, Spitz Fleta, Quintadena, Salicional, Octava Prin., Quinta, Copel maj., Principal, Copel min. (správne Flauta 8´). Vedľa týchto názvov je kolmo na ne nápis: Manuale. Vpravo sú registre odpredu: Copula (manuálová spojka), Mixtura Ped., Portun Bass, Sub Bass, Octav Bass, Principal Bass (vedľa je – kolmo na tieto názvy nápis Pedale); Flauta major, Flauta minor, Principal 4. f., Octava Prin., Sup. Octava. (kolmo na ne nápis: Positiv).

TRAKTÚRY

tónová i registrová: mechanické.

VZDUŠNICE

typ: s tónovými kancelami – zásuvkové.

vzdušnica HW: za prospektom hornej organovej skrine (horná klaviatúra). Usporiadanie registrov:

 1. Principál 8´ cylindrické otvorené, organový kov, časť píšťal v prospekte.
 2. Kvinta 5 1/3´ C – H drevené otvorené píšťaly, c0 – c3 cylindrické otvorené, organový kov.
 3. Oktáva Princ. 4´ cylindrické otvorené, organový kov.
 4. Flauta špicatá 4´ /Spitzflöte/ C – H v dvojstopovej polohe, c0 – c3 v štvorstopovej polohe – kónické otvorené, organový kov.
 5. Sedecima 2´ cylindrické otvorené, organový kov.
 6. Mixtúra 3 – 4x C – H 3x C – 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; c0 – 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; c1 – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´; c2 – 5 1/3´ + 4´ + 2 2/3´ + 2´ (v súčasnosti v rozsahu c0 – c3 najmenší zbor chýba.
 7. Coppel major 8´ C – c3 drevené kryté.
 8. Kvintadéna 8´ C – h0 spoločné so Salicionálom 8´, c1 – c3 cylindrické kryté, skriňové brady, organový kov.
 9. Salicionál 8´ C – H drevené otvorené c0 – c3 užšie menzúrované, cylindrické otvorené, bočné brady, organový kov.
 10. Flauta 8´ (na hr. stole – Coppel minor) C – c3 drevené otvorené.

vzdušnica pozitívu (spodný stroj), spodná klaviatúra. Usporiadanie registrov od prospektu:

 1. Principál 4´ cylindrické otvorené, organový kov, väčšina píšťal prospekte.
 2. Oktáva 2´ cylindrické otvorené, organový kov. Píšťaly signované op (octava principalis).
 3. Superoktáva 1´ cylindrické otvorené, organový kov, oktávová rep. d2.
 4. Flauta minor 4´ C – c3 drevené kryté.
 5. Copula 8´ C – c3 drevené kryté.

pedálová vzdušnica: vo výške nôh píšťal prospektu hornej organovej skrine, delená na c a cis stranu (na každej vzdušnici je 9 tónových kanciel). Usporiadanie registrov od prospektu:

 1. Principál Bass 16´ C, D, E, F, drevené otvorené (v skriniach celkom dole), G – f0 cylindrické otvorené, organový kov, v prospekte.
 2. Subbas 16´ drevené kryté.
 3. Portun Bass 16´ drevené otvorené píšťaly, najväčšie spoločné s Principalbasom 16´.
 4. Octavbas 8´ drevené otvorené.
 5. Mixtura 2x 4´+ 2 2/3´ na samostatnej vzdušnici v prospekte. Obe časti vzdušnice sú ventilové, nemajú zásuvku, ovládaný je prívod vzduchu do ventilových komôr. Rad v polohe 4´ má všetky píšťaly v prospekte, rad 2 2/3´ za prospektovým radom, nepôvodné, cylindrické otvorené, zinok.

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: dvojitý zásobný mech s čerpacím mechom klinovým v drevenej skrini vzadu na chóre (pred oknom), kolmo na manuálové vzdušnice; páka čerpacieho mecha na zadnej užšej stene skrine mecha.

elektrické čerpadlo vzduchu: v tlmiacej skrini.