Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Martin Šaško sen.

[Šaško, Schaschko; Martin]


* 28.4.1807, Brezová pod Bradlom
† 20.2.1893, Brezová pod Bradlom

Základom stolárstva sa priučil u svojho otca a ďalej sa zdokonaľoval v Skalici. Vraj už ako dvanásťročný zostrojil drevené hodiny a malý organ. Túžba po zdokonalení v remesle, alebo – ako uvádza Ľudovít Štúr – rada sčítaného a rozhľadeného Brezovčana Martina Šepláka ho ako osemnásťročného priviedla do učenia k organárovi v Brne. Ak sú tieto údaje správne, učil sa u Františka Harbicha (1780 – 1862), ktorý bol okolo r. 1825 jediným brnianskym organárom.

Organárska dielňa

Martin Šaško po návrate z učenia s úspechom opravil viaceré nástroje v okolí svojho rodiska (Šaškov súčasník B. Wrchowský spomína opravu organov v Senici a v Piešťanoch, ďalší prameň uvádza, že r. 1830 pristaval pedál k organu Valentína Arnolda, ktorý trnavský organár zhotovil r. 1795 pre ev. a. v. kostol na Myjave). R. 1834 Šaško postavil svoj prvý organ. Prácou ho poverila ev. a. v. cirkev v Brezovej pod Bradlom. Wrchowský a Štúr mimoriadne ocenili prevedenie aj zvuk nástroja. Šaško si tak prvým opusom spravil dobré meno a do r. 1838 postavil minimálne ďalšie štyri organy.

Šaškova dielňa bola mimoriadne aktívna. Popri stavbe nových organov sa venovala takisto opravám, prestavbám a zväčšeniam starších nástrojov. Niekedy išlo o skutočne esenciálne prestavby, po ktorých možno len ťažko posúdiť, či na zvukovom obraze jednotlivých organov má rozhodujúci podiel pôvodný organár, alebo Martin Šaško. Týka sa to najmä dvojmanuálových nástrojov v r. kat. kostoloch v Stupave a v Gbeloch. Nemenej rozsiahle boli aj prestavby dvojmanuálových organov v Katedrále v Nitre a v prepoštskom kostole v Novom Meste nad Váhom. Tieto nástroje sa však nezachovali. Dielenská kniha, ktorá by poskytla presné informácie o činnosti dielne, sa nezachovala, a nie je ani známe, či vôbec existovala.

Už koncom 30. rokov boli v dielni najmenej dvaja pomocníci. Po vyučení a vandrovke začali v nej pracovať aj Šaškovi synovia Martin a Ján. Najproduktívnejšia bola dielňa v 60. rokoch. Zo správy Jána Slujku, učiteľa v Poľnom Berinčoku (Mezöberényi, Maďarsko), napísanej 14. mája 1860 sa dozvedáme, že Šaško bol priam zavalený novými objednávkami. R. 1862 pracovalo v dielni minimálne päť ľudí. V tomto období patrila k najväčším v Uhorsku. Koncom 70. rokov sa Šaškov syn Martin osamostatnil a otvoril si dielňu v Békešskej Čabe (Maďarsko). S otcom potom spolupracoval len príležitostne, najmä pri stavbe väčších nástrojov. Druhý syn Ján pracoval s otcom až do svojej predčasnej smrti r. 1884.

V rokoch 1882 – 1883 postavil Martin Šaško st. svoj posledný organ pre r. kat. kostol v Selci. Po r. 1883 sa venoval už iba údržbe a opravám organov. V druhej polovici 80. rokov sa jeho spoločníkom stal vnuk Gustáv A. Molnár. Keď si myjavský ev. a. v. cirkevný zbor r. 1891 objednal opravu organa, zmluvu uzavrel s „p. Martinom Šaško organárom brezovským a pánom Gustavom Molnár spoločníkom“. Plán na opravu však už vypracoval G. A. Molnár. Podpísal ho nasledovne: „Gustav A. Molnár vnuk a zástupca p. Martina Sasko organára“. Krátko nato, 14. novembra 1892, Martin Šaško predal zariadenie dielne vnukovi za 80 forintov.

Vďaka majstrovsky zvládnutému remeslu, výberu kvalitného materiálu, cenovej prístupnosti organov, ako aj uvedomelému národnému cíteniu sa Martin Šaško tešil výbornej povesti. V súdobej tlači sa nachádza pomerne veľa pochvalných správ o jeho dielach.

V Šaškovej dielni sa vyučili mnohí organári, z ktorých si potom niektorí založili vlastné organárske dielne. Boli medzi nimi Samuel Wagner, Martin Šaško ml., Matej Vavro, Vincent Možný a Gustáv A. Molnár. Práca každého z nich bola výrazne ovplyvnená tvorbou Šaškovej dielne.

Práce

Bakonycsernye (Maďarsko); kostol ev. a. v., 1867 – jednomanuálový 13-registrový organ s pedálom (9+4).

Békés (Maďarsko); ref. kostol, 1872 – dvojmanuálový 32-registrový organ s pedálom (14+9+9), (zachoval sa s menšími dispozičnými úpravami).

viac »»


Text: Marian Alojz Mayer