Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Michal Kyseľ

[Kiszely, Kisel, Kysely, Kiselý, Kiseľ; Michal, Michael, Michaël ]


* 27.3.1788, Blatnica
† 22.5.1871, Banská Bystrica

Otec Michala Kyseľa Ján Kiszely bol zeman, stolár a organár. Zrejme pre zemiansky pôvod uvádzali obaja svoje priezvisko v podobe Kiszely. Kyseľovou prvou manželkou bola Anna Somorová, potom sa oženil s Máriou Peťkovou. Mal 11 detí.

Študoval na Učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici, kde už ako študent opravoval a ladil klavíry. Cez prázdniny pomáhal v organárskej dielni Michala Podkonického. Ako učiteľ a notár pôsobil najprv v Dubovom, potom od r. 1806 v Slovenskej Ľupči. V rokoch 1812 – 1816 sa začal vo väčšej miere venovať organárstvu a výrobe ďalších klávesových nástrojov, prevažne klavírov. V literatúre sa uvádza, že po smrti Michala Podkonického 4. júna 1816 prevzal jeho dielňu. Dodnes sa však presne nevie, kam ju presťahoval. Usudzuje sa, že do r. 1820 sídlila v Slovenskej Ľupči, kde pôsobil ako učiteľ. Potom zrejme až do r. 1833 fungovala v Brezne. R. 1833 presťahoval dielňu do Banskej Bystrice na žiadosť mesta a stolice. Okrem iného mu sľubovali „pekné desky ke kumstu organárskemu velice potrebnie za najlacnejšiu taxu“. V noci 26. septembra 1858 vypukol v Kyseľovom dome v Banskej Bystrici požiar, ktorý zachvátil celú budovu. Napriek vyšetrovaniu sa nepodarilo príčiny požiaru objasniť.

Michal Kyseľ pracoval ešte aj v 60. rokoch, aj keď sa zrejme venoval už len opravám. viac »»

Organárska dielňa

O dielni M. Kyseľa chýbajú podrobnejšie údaje. Spolupracoval so synom Karolom, ktorý sa uňho vyučil. Do r. 1847, kým sa Karol Kyseľ neosamostatnil, popri oprave organov a výrobe klavírov postavili 65 organov, čo svedčí nielen o ich pracovitosti, ale aj obľube. Rovnako nepoznáme organizáciu dielne po synovom odchode. S určitosťou vieme iba to, že r. 1858, keď mu vyhorel dom, uňho pracoval Samuel Scholtz.

Tvorbu Michala a Karola Kyseľovcov hodnotíme spoločne, keďže dlhé obdobie pracovali vo dvojici a ich nástroje sa nápadito podobajú nielen po stránke architektonicko-výtvarnej, ale aj akustickej. Pri nástrojoch, kde chýbajú archívne záznamy, je často veľmi ťažké určiť, kto je vlastne ich autorom. Napriek tomu, že postavili veľa opusov, najmä z tvorby Michala Kyseľa sa nezachovalo veľa nástrojov. Stavali takmer výlučne malé, zväčša bezpedálové pozitívy so štyrmi až siedmimi registrami. Pedálové nástroje sú zriedkavejšie. Dvojmanuálový organ z ich tvorby nepoznáme, aj keď organ vo františkánskom kostole v Kremnici by mohol pochádzať od Michala Kyseľa. Jednoznačnú identifikáciu diela však komplikuje skutočnosť, že nástrojová časť sa nezachovala a organové skrine z ranej tvorby Michala Kyseľa sú veľmi podobné s neskorými skriňami Michala Podkonického. viac »»

Práce

Babinec; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1841 – prenesenie starého pozitívu z Rimavskej Bane do Babinca a výroba novej manuálovej klaviatúry (Michal so synom).

Badín; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1866 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (Karol).

Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, Učiteľský ústav, 1856 – malý, pravdepodobne len 4-registrový nástroj s priveseným pedálom (Karol).

Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol Panny Márie Nanebovzatej, 1829 – oprava (Michal).

Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1826 – oprava (Michal).

Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1862 – 1866 – oprava (Karol).

Börszony (Maďarsko); kostol ev. a. v., 1852 – organ, bližšie údaje chýbajú (Karol).

Budiná; okres Lučenec, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy – organ, bližšie údaje chýbajú.

Dolná Strehová; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, rok neznámy– bližšie informácie chýbajú (Karol).

Dolný Kubín; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1855 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (zhorel pri požiari r. 1893).

Dražice; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1843 – 6-registrový pozitív (Karol).

Dúbrava; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. filiálny Kostol sv. Ondreja, 1837 – 5-registrový pozitív (Michal so synom).

Dvorníky; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol Povýšenia sv. Kríža, 1863 – oprava (Michal).

Gemerček; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1845 – 5-registrový pozitív, pôvodne postavený pre r. kat. kostol v Hrnčiarskej Vsi-Veľkej Suchej (Michal).

Hnúšťa-Brádno; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1871 – jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj (posledné, nedokončené dielo Karola Kyseľa).

Hnúšťa-Polom; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1871 – 5-registrový pozitív (Karol).

Hodruša-Hámre, časť Banská Hodruša; okres Žarnovica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1859 – jednomanuálový 8-registrový, pôvodne bezpedálový nástroj (Karol).

Horná Strehová; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy – bližšie informácie chýbajú (Karol).

Horné Zahorany; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., pravdepodobne 50. alebo 60. roky 19. stor. – 5-registrový pozitív (Karol).

Horný Tisovník; okres Detva, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1867 – 6-registrový nástroj (Karol).

Hrušovo-Ostrany; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1866 – jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj, pôvodne postavený pre ev. a. v. kostol v Likieri (Karol).

Hrušovo-Slizké; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1858 – jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj (Karol).

Huty; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. farský Kostol Premenenia Pána, okolo r. 1870 –jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom, pôvodne postavený pre r. kat. kostol vo Valašskej Dubovej, odkiaľ sa v 80. rokoch 20. storočia dostal do Hút (Karol).

Hybe; okres Liptvský Mikuláš, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1859 – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (Karol). Zachovala sa len organová skriňa.

Ipeľské Úľany; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový organ s pedálom (Karol). V 80. rokoch 20. stor. bol z kostola vysťahovaný a pravdepodobne zanikol.

Jasová; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1864 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom za 1 200 zlatých, pôvodne postavený pre r. kat. kostol v Šahách, odtiaľ ho r. 1937 predali do Jasovej (Karol).

Kisač (Vojvodina v bývalej Juhoslávii); kostol ev. a. v., 1856 – jednomanuálový organ (Karol).

Kyjatice; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1867 – 5-registrový pozitív (Karol).

Laliť (bývalá Juhoslávia); kostol ev. a. v., 1856 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (Karol).

Lehota nad Rimavicou-Rimavica; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1866 – jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj (Karol).

Lehota nad Rimavicou-Rimavská Lehota; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1855 – 6-registrový pozitív (Karol).

Lentvora; okres Lučenec, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy (Karol). Nezachoval sa.

Lešť (zaniknutá obec); okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1862 – organ (Karol).

Liptovské Matiašovce; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Ladislava, pravdepodobne 30. roky 19. stor. (Michal). Nástroj pôvodne stavaný pre r. kat. kostol v obci Liesek (okres Tvrdošín) bol kúpený v septembri r. 1922. Nástroj je prestavaný.

Lom nad Rimavicou; okres Brezno, Banskobystrickýkraj, r. kat. kostol, rok neznámy – organ (bližšie údaje chýbajú).

Ľuboreč; okres Lučenec, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., okolo r. 1851 – jednomanuálový pôvodne 8-registrový organ s pedálom (Karol).

Lučenec; okres Lučenec, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy – jednomanuálový organ, bližšie údaje chýbajú (Karol). Nezachoval sa.

Lukovištia; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1822 – jednomanuálový 10-registrový bezpedálový nástroj (Michal).

Malé Teriakovce; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy – organ (bližšie informácie chýbajú).

Mládzovo; okres Poltár, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy – 4-registrový pozitív (Karol).

Moštenica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1846 – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (Michal so synom).

Mýto pod Ďumbierom; okres Brezno, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj.

Nižná Boca; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1826 – 6-registrový pozitív (Michal).

Nižný Skálnik; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1857 – jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj (Karol).

Plachtince (nie je známe, či bol nástroj zhotovený pre Dolné Plachtince, alebo pre Horné Plachtince); okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, rok neznámy – stavba organa (Karol). Nezachoval sa.

Pliešovce; okres Zvolen, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1863 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (Karol). Zanikol r. 1927.

Pôtor; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1851 – oprava (Karol).

Ratkovská Suchá; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1866 – 5-registrový pozitív (Karol).

Ratkovské Bystré; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1858 – oprava (Karol).

Rimavská Baňa; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1842 – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (Michal so synom). Z nástroja sa zachovali len zvyšky.

Sámsonháza (Maďarsko); kostol ev. a. v., 1870 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (Karol).

Sása; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., chýba rok – 5-registrový pozitív (Michal).

Senné; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy – jednomanuálový organ (Karol). Nezachoval sa.

Sľažany; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1865 – jednomanuálový 5-registrový bezpedálový nástroj, pôvodne postavený pre ev. a. v. kostol vo Veľkej Vsi, kde sa nachádzal do r. 1952 (Karol).

Slovenská Ľupča; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1863 – oprava (Michal).

Smrečany; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1871 – jednomanuálový organ (Karol). Nezachoval sa.

Staré Hory; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. Kaplnka sv. Anny, 1837 – 5-registrový pozitív (Michal so synom).

Teplý Vrch; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy, – 6-registrový pozitív (Karol).

Turičky; okres Poltár, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1860 – 6-registrový nástroj (Karol). Nezachoval sa.

Uderiná; okres Lučenec, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy – 6-registrový, čiastočne prestavaný nástroj (Karol).

Vácz (Maďarsko); kostol ev. a. v., 1868 – jednomanuálový organ s pedálom.

Veľký Lom; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1867 – 6-registrový, bezpedálový nástroj, prevezený r. 1954 zo zaniknutej obce Turie Pole (Karol).

Veľký Lom; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy – jednomanuálový bezpedálový nástroj (Karol). Z nástroja sa zachovali len zvyšky.

Závada; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1859 – jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj (Karol).


Text: Marian Alojz Mayer