Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Jan Tuček


* 16.5.1842, Golčův Jeníkov (Česká Republika)
† 1913, Kutná Hora (Česká Republika)

V r. 1869 založil Jan Tuček st. dielňu na výrobu kolovrátkov, ťahacích harmoník a harmónií, neskôr sa z nej vyvinula najväčšia továreň na výrobu organov v Čechách. Za svoje výrobky získal kutnohorský závod viacero ocenení (1879 Poděbrady, 1883 Přerov, 1884 Příbram, 1884 Nový Bydžov, 1886 Tábor atď.). Z detí Jana Tučka st. sa organárskemu remeslu venovali jeho dvaja synovia: Zdeněk Tuček (1879 – 1959) a Jan Tuček ml. (1904 – 1995). Zdeňek viedol firmu od otcovej smrti do r. 1935, potom prevzal továreň jeho brat Jan. V r. 1951 bola firma zlúčená s organárskym družstvom Organa. Jan Tuček ml. v družstve pracoval v období medzi rokmi 1956 – 1966.

K najvýznamnejším nástrojom rodinnej firmy patrili organ v kostole sv. Jiljí v Nymburku (1899, III/37), v chráme sv. Barbory v Kutnej Hore (1903, III/45), v Smetanovej sieni Obecného domu v Prahe (1912, III/70) a v kostole sv. Jakuba v Prahe (1940 – 1941, III/74).

Organárska dielňa

So stavbou organov začala dielňa Jana Tučka st na prelome 80. a 90. rokov 19. storočia. Pôvodným zámerom mohlo byť rozšírenie sortimentu výrobkov, čoskoro sa však z neho stal hlavný obchodný artikel.

Jan Tuček st. zachytil najmodernejšie trendy v organárstve a s veľkou pravdepodobnosťou už na začiatku svojej tvorby staval nástroje s kužeľkovými vzdušnicami, ktorým zostal verný až do konca svojho pôsobenia. Naopak na svoju dobu neobvykle konzervatívny postoj prejavoval v oblasti traktúr: nikdy celkom neupustil od stavby mechanických trakúr, ktoré sa vyskytujú malých jednomanuálových organoch až do r. 1913. Kým konkurenčné firmy v Čechách už od začiatku 90. rokov 19.storočia veľmi vážne experimentovali s pneumatickými systémami, Tučkova firma ešte v r. 1899 postavila čisto mechanický trojmanuálový organ v kostole sv. Jiljí v Nymburku. Jan Tuček sa v experimentovaní s pneumatikou poberal svojou vlastnou cestou a skonštruoval vlastný typ Barkerovej páky, ktorý využíval počas celého 1. desaťročia 20.storočia (Kutná Hora, kostol sv. Barbory). Popri tom staval aj organy s klasickou rúrkovou pneumatikou a pneumatickými tónovými lištami. Na sklonku života, v r. 1912, postavil svoje vrcholné dielo, organ v Smetanovej sieni Obecného domu v Prahe s kužeľkovými vzdušnicami a elektrickými traktúrami, na ktorých spolupracoval s renomovanou nemeckou firmou H. Voit & Söhne.

V období po smrti Jana Tučka st. až do zlúčenia s družstvom Organa sa firma orientovala takmer výlučne na pneumatický systém. Väčšina Tučkových organov postavených po r. 1935 vznikala v duchu ideových návrhov B. A. Wiedermanna a jeho školy, retardujúcich snahy o obrodenie zvuku organa na klasických princípoch barokového organárstva.

Práce

Abrahám; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. kostol, medzi 1930 – 1932, op. 339 – dvojmanuálový 12-registrový organ s pedálom (6+4+2), pneumatická výpustka.

Badaň; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., medzi 1932 – 1937, op. 369 – jednomanuálový 5-registrový organ s pedálom (4+1), pneumatická výpustka.

viac »»


Text: Marek Cepko

Fotogaléria              
Tucek_katalog_01.jpg
Tucek_katalog_02.jpg
Tucek_katalog_03.jpg

Ilustrácia z dobového firemného katalógu.