Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Konštantín Bednár

[Bednár, Bednar; Constantin, Konstantin, Konštantín]


* 24.2.1866, Želeč (dnes Česká republika)
† 23.6.1942, Trnava

Od r. 1881 sa Konštantín Bednár učil v Bratislave u organára Vincenta Možného, ktorý tiež pochádzal zo Želeča. Po vyučení uňho ostal pracovať ako tovariš. Keď V. Možný prestal r. 1914 podnikať, prevzal po ňom dielňu, ktorú viedol až do r. 1941. Zomrel v Trnave r. 1942, pochovali ho v Bratislave.

Organárska dielňa

Samostatne podnikal už od r. 1915, keď opravoval mechy dvojmanuálového organa v Močenku. Po návrate z frontu prvej svetovej vojny si otvoril dielňu na Cukrovej (Tilgnerovej) ulici v Bratislave. Zaoberal sa prevažne opravami a prestavbou starších nástrojov, najmä v oblasti Žitného ostrova. Postavil aj niekoľko menších diel, spočiatku ešte s mechanickými traktúrami a so zásuvkovými, resp. kužeľkovými vzdušnicami. Nástroje z neskoršieho obdobia majú pneumatické traktúry a kužeľkové vzdušnice. Jednou z prvých väčších samostatných prác bola stavba organa pre r. kat. kostol v Lehniciach. Nástroj má zásuvkové vzdušnice a mechanické traktúry. Na samostatnom hracom stole je označený firemným štítkom Mozsny´s Nachf. / Konstantin Bednár/ Orgelbauer Pressburg. Potom sa pustil do prestavby nástroja bratislavského organára J. Fazekasa v r. kat. kostole v Michale na Ostrove. Prestavaný organ má nové kužeľkové vzdušnice s mechanickými traktúrami a so samostatným, vpredu stojacim hracím stolom. Z pôvodného píšťalového materiálu použil len niekoľko registrov. Nástroj má kolektívne ťahy MF a F, ovládané šľapkami umiestnenými nad pedálovou klaviatúrou. Jednomanuálový organ L. Moosera v r. kat. kostole v Galante pri prestavbe vybavil kužeľkovými vzdušnicami a pneumatickými traktúrami. Na nástroji bol firemný štítok Konstantin Bednár / Bratislava – Pressburg – Pozsony1. Rovnaké vzdušnice a traktúry použil pri prestavbe organa v r. kat. kostole v Prievaloch. Nové organy postavil pre ev. a. v kostol v Kajali a reformovaný kostol vo Vydranoch. Jeho posledným dielom bol organ so zásuvkovými vzdušnicami a s pneumatickými traktúrami, ktorý zhotovil r. 1940 pre kostol Milosrdných bratov v Skalici. Tónové ventily manuálu aj pedála otvárajú barkerové páky. Veľkými barkerovými pákami sú ovládané aj zásuvky.

Práce

Blatné; okres Senec, Bratislavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Vojtecha, 1936 – oprava a výroba nových prospektových píšťal.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, Malý ev. a. v. kostol, 1928 – oprava, dostavba jedného manuálového registra, zväčšenie tónového rozsahu pedála, zmena dispozície a ďalšie práce.

viac »»


Text: Marian Alojz Mayer