Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Vincent Možný

[Možny, Možný, Mozsny, Mozsni, Mozsonyi; Vincenz, Vince, Vincze]


* 22.7.1844, Želeč (dnes Česká republika)
† 19.8.1919, Bratislava

Za organára sa vyučil u Martina Šaška st. v Brezovej pod Bradlom. Podľa údajov v súdobej tlači pracoval v jeho dielni približne 10 rokov, najprv ako učeň, neskôr ako tovariš a praktikant. R. 1869 je uvedený ako Šaškov tovariš, bývajúci v jeho dome č. 461. Okolo r. 1875 sa osamostatnil a otvoril si dielňu v Nitre, kde sa oženil s vdovou Annou Kubovou. Manželstvo ostalo bezdetné. Od r. 1880 žil a pracoval v Bratislave. R. 1914 zanechal činnosť. Zomrel na chorobu srdca.

Organárska dielňa

V rokoch 1865 – 1875 spolupracoval na stavbe viacerých Šaškových organov. Učiteľ a organista Matej Gerley spomína najmä lokality na Považí, napríklad Leopoldov, Horné Zelenice, Ostrov (nástroj r. 1925 preniesli do r. kat. kostola v Krakovanoch – Strážach), ako aj mesto Taba v Šomoďskej stolici (Maďarsko). Po vyučení sa V. Možný zdokonaľoval v nemeckej organárskej firme Eberharda Friedricha Walckera v Ludwigsburgu. R. 1875 si otvoril organársku dielňu v Nitre. Medzi jeho prvé samostatné práce patrila prestavba dvojmanuálového organa v r. kat. kostole v Močenku, ktorý r. 1790 zhotovili Pažickí z Rajca. Svoj prvý organ postavil r. 1876 pre Katedrálu sv. Emeráma v Nitre (malý organ). Keď ho poverili stavbou nového organa pre bratislavský Dóm sv. Martina, preniesol dielňu z Nitry do Bratislavy. Na tento krok sa pravdepodobne odhodlal aj preto, lebo 16. januára 1880 zomrel v tom čase jediný bratislavský organár Michal Slezák. Prosperujúca dielňa fungovala na Puškinovej ulici č. 4 (Stefaniestrasse 4, neskôr 2) až do r. 1914, keď 70-ročný majster zanechal činnosť.

Vincent Možný patril k najproduktívnejším a najznámejším slovenským organárom druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia. V súdobej literatúre sa o ňom zachovalo viacero správ. Prvýkrát sa o ňom zmienil r. 1877 učiteľ a organista Matej Gerley.

O dielni nemáme podrobnejšie správy. viac »»

Práce

Bakonybánk (Maďarsko); r. kat. kostol, 1889 – oprava 5-registrového, bezpedálového nástroja.

Bakonyszombathely (Maďarsko); r. kat. kostol, 1895 – oprava 9-registrového organa.

Bezenye (Maďarsko); r. kat. kostol, 1886 – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom.

Blatné; okres Senec, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Vojtecha, 1902 – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (9+3), mechanická kužeľka.

Bohdanovce nad Trnavou; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Petra a Pavla, 1889 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6 + 2), mechanická zásuvka.

Boldog; okres Senec, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol Panny Márie Nanebovzatej, pravdepodobne koniec 19. storočia – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (4+2, z toho 1 pedálový register je transmisia), mechanická zásuvka.

Bolešov; okres Ilava, Trenčiansky kraj, r. kat. farský Kostol sv. Ondreja, apoštola, 1913 – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (5 + 2), mechanická zásuvka.

Borinka; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol Božského Srdca Ježišovho, pravdepodobne koniec 19. storočia – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (4+2, z toho 1 pedálový register je transmisia), mechanická zásuvka.

Bošany; okres Partizánske, Trenčiansky kraj, r. kat. farský Kostol sv. Mikuláša, biskupa, 1882 – 1883 – jednomanuálový pôvodne 8-registrový organ s pedálom (6 + 2), neskôr zväčšený o tri registre, mechanická zásuvka.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, Dóm sv. Martina, 1880 – dvojmanuálový 34-registrový organ (15+9+10), mechanická zásuvka, I. manuál – barkerova páka.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol Zvestovania Panny Márie (františkánsky), 1890 – nové mechy a oprava, 1897 – prestavba a rozšírenie; začiatok 20. storočia.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, kostol v lazarete, 1902 – jednomanuálový organ s pedálom, mechanická zásuvka (v súkromnom vlastníctve).

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol sv. Jána z Mathy (farnosť Najsvätejšej Trojice), 1903 – prestavba dvojmanuálového organa J. Henckeho.

Bratislava-Dúbravka; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol sv. Kozmu a Damiána, rok postavenia neznámy – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2, z toho 1 pedálový register je transmisia), mechanická zásuvka.

Bratislava-Podunajské Biskupice; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Mikuláša, posledné obdobie tvorby – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (9+3), pneumatická kužeľka.

Bratislava-Rusovce; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. farský sv. Márie Magdalény , 1902 – oprava nástroja (spolu s pomocníkom K. Bednárom).

Búč; okres Komárno, Nitriansky kraj, ref. kostol, posledné obdobie tvorby – jednomanuálový pôvodne 10-registrový organ s pedálom (7 + 3), neskôr rozšírený o tri registre, pneumatická kužeľka.

Bučany; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Margity, rok postavenia neznámy– jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6 + 2), mechanická kužeľka.

České Brezovo; okres Poltár, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., posledné obdobie tvorby – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6 + 2), pneumatická kužeľka.

Dežerice; okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, r. kat. filiálny Kostol sv. Martina, biskupa, pravdepodobne 1904 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2, z toho 1 pedálový register je transmisia), mechanická zásuvka.

Dolný Bar; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Anny a bl. Gizely, oprava nástroja a nový mech.

Dolný Lopášov; okres Piešťany, Trnavský kraj, r. kat. farský kostol, rok opravy neznámy – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (6 + 1), mechanická zásuvka.

Dvorníky; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol Povýšenia sv. Kríža, rok neznámy – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6 + 2), mechanická kužeľka.

Gabčíkovo; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. farský sv. Margity Antiochijskej, 1903 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (z toho jedna transmisia), mechanická zásuvka.

Hodruša-Hámre, časť Banská Hodruša; okres Žarnovica, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol sv. Mikuláša, pred prvou svetovou vojnou – dvojmanuálový 14-registrový organ s pedálom (7 + 4 + 3), pneumatická kužeľka.

Horné Dubové; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat., rok neznámy – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (4 + 2), mechanická zásuvka.

Horné Saliby; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1887 – premiestnenie Šaškovho organa na nový chór a stavba nového, samostatne stojaceho hracieho stola.

Horný Bar; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Martina, rok neznámy – výmena registra za Salicionál 8´ v organe J. Fazekasa.

Hoste; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 4-registrový, bezpedálový nástroj, mechanická zásuvka (zanikol v 70. rokoch 20. storočia).

Hradište; okres Partizánske, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1903 – jednomanuálový 5-registrový, bezpedálový nástroj, mechanická zásuvka.

Hrachovo; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (7 + 2), mechanická zásuvka.

Hronský Beňadik; okres Žarnovica, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol sv. opáta Benedikta – pravdepodobne v období 1881 – 1889 – dvojmanuálový 16-registrový organ s pedálom (8 + 4 + 4), mechanická kužeľka.

Ivanka pri Dunaji; okres Senec, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, posledné obdobie tvorby – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (7 + 3), pneumatická kužeľka.

Ivanka pri Nitre; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (7 + 2), mechanická zásuvka.

Ivanka pri Nitre, časť Lúky – Gergelová; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1878 – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (6 + 1), mechanická zásuvka.

Jelka; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6 + 2), mechanická zásuvka.

Jelšovce; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6 + 2), mechanická zásuvka.

Komjatice; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. Kostol sv. Alžbety (zachovala sa len skriňa, do ktorej neskôr F. Tattinger postavil dvojmanuálový organ).

Kuchyňa; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1900 – oprava a výroba nových mechov.

Lefantovce-Horné Lefantovce; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1905 – výroba nových mechov a novej klaviatúry na Klöcknerov organ (r. 1935 nástroj preniesli do r. kat. kostola v Beši).

Lošonec; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 6-registrový, bezpedálový nástroj, mechanická zásuvka.

Lutiše; okres Žilina, Žilinský kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2, z toho 1 pedálový register je transmisia), mechanická zásuvka.

Madunice; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol Narodenia Panny Márie, 1911 – jednomanuálový 11-registrový organ s pedálom (8 + 3), pneumatická kužeľka.

Malacky; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie (pôvodne františkánsky), 1898 – oprava.

Močenok; okres Šaľa, Nitriansky kraj, r. kat. farský Kostol sv. Klimenta, 1875 – 1876 – prestavba dvojmanuálového organa z dielne Pažických.

Mojzesovo; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 7-registrový, bezpedálový nástroj (nezachoval sa).

Most pri Bratislave; okres Senec, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1887 – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (7 + 2), mechanická zásuvka.

Motešice, časť Dolné Motešice; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. filiálny Kostol Panny Márie (súčasť kaštieľa), 1913 – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (z toho jedna transmisia), mechanická zásuvka.

Neded; okres Šaľa, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6 + 2), neskôr rozšírený o dva registre, mechanická zásuvka.

Nitra; okres Nitra, Nitriansky kraj, Katedrála sv. Emeráma, 1876 – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (6 + 1), mechanická zásuvka.

Nitra; okres Nitra, Nitriansky kraj, piaristický kostol, 1876 – 1877 – prestavba a rozšírenie Arnoldovho organa (zachovala sa iba rozšírená organová skriňa).

Nitra-Dolné Krškany; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne prvé obdobie samostatnej tvorby – jednomanuálový 4-registrový, bezpedálový nástroj, mechanická zásuvka.

Nitrianske Hrnčiarovce; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1889 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5 + 1), mechanická zásuvka.

Nitrianske Sučany; okres Prievidza, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (z toho jedna transmisia), mechanická zásuvka.

Nižná; okres Piešťany, Trnavský kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (z toho jedna transmisia), mechanická zásuvka.

Nováky; okres Prievidza, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1888 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6 + 2), mechanická zásuvka.

Nový Život-Eliášovce; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6 + 2), mechanická zásuvka.

Ohrady; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (z toho jedna transmisia), mechanická zásuvka.

Okoličná na Ostrove; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8 + 2), mechanická zásuvka.

Omšenie; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový organ s pedálom, mechanická zásuvka (zanikol r. 1977 pri stavbe nového organa P. Baxom, ktorý použil aj časť materiálu zo starého nástroja).

Ostratice-Veľké Ostratice; okres Partizánske, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – pôvodne jednomanuálový 7-registrový, bezpedálový nástroj, neskôr prestavaný a zväčšený o pedál (nezachoval sa).

Osuské; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (z toho jedna transmisia), mechanická zásuvka.

Pezinok; okres Pezinok, Bratislavský kraj, kostol ev. a. v., 1883 – rozšírenie Klöcknerovho pozitívu, nový samostatný hrací stôl (od r. 1952 sa nástroj nachádza v ev. a. v. kostole v Nových Zámkoch).

Pezinok-Grinava; okres Pezinok, Bratislavský kraj, kostol ev. a. v., 1884 – prenesenie Effingerovho pozitívu zo Sv. Jura a oprava (zachovali sa len zvyšky nástroja na povale kostola).

Podlužany; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1893 – predaj staršieho, dispozične upraveného nástroja neznámeho bratislavského organára (od r. 1936 sa nachádza v r. kat. kostole v Orovnici).

Popudinské Močidlany-Močidlany; okres Skalica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, rok neznámy –jednomanuálový 4-registrový, bezpedálový nástroj, mechanická zásuvka.

Pravotice; okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (4 + 2).

Pusté Úľany; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1898 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6 + 2), mechanická kužeľka.

Radošovce; okres Skalica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (9 + 3), mechanická zásuvka.

Reca; okres Senec, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 4-registrový, bezpedálový nástroj, mechanická zásuvka.

Sebechleby; okres Krupina, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol sv. Michala Archanjela, 1899 – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (9 + 3), mechanická zásuvka.

Sikátor (Maďarsko); r. kat. kostol, 1896 – jednomanuálový 4-registrový, bezpedálový nástroj. Podľa Ferenca Solymosiho v súpise firmy Angster, ktorý vznikol koncom prvej svetovej vojny v súvislosti s rekviráciou prospektových píšťal, je o nástroji poznamenané: „Veszprém megye, r. kat. kostol, 1891, 6 reg.“

Skačany; okres Partizánske, Trenčiansky kraj, r. kat. farský Kostol sv. Juraja, rok neznámy – oprava organa z dielne Pažických, nové klaviatúry.

Sládkovičovo-Malá Mača; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. filiálny Kostol sv. Margity, rok neznámy – jednomanuálový 4-registrový, bezpedálový nástroj, mechanická zásuvka.

Svätý Jur; okres Pezinok, Bratislavský kraj, kostol ev. a. v., 1883 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (nezachoval sa).

Šoporňa; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol Panny Márie Snežnej, 1891 – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (9 + 3), mechanická zásuvka.

Tardos (Maďarsko); r. kat. kostol, 1880 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom. Podľa Dr. Ferenca Solymosiho nástroj je už prestavaný a má elektrifikované traktúry.

Tomášikovo; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. kostol, druhá polovica 19. storočia – pravdepodobne stavba organa (v pôvodnej organovej skrini stojí Tattingerov dvojmanuálový organ z 30. rokov 20. storočia, ktorý obsahuje aj časť pôvodných píšťal).

Trenčianske Mitice; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. farský Kostol sv. Juraja, rok neznámy – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (7 + 3).

Trenčín-Orechové; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. farský kostol, rok neznámy – pravdepodobne jednomanuálový organ s pedálom (zachovala sa len organová skriňa a časť píšťalového materiálu vrátane pôvodných prospektových píšťal).

Trhová Hradská; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – prenesenie starého jednomanuálového nástroja z Bratislavy a jeho rozšírenie.

Trnava; okres Trnava, Trnavský kraj, uršulínsky kostol, 1885 – pôvodne jednomanuálový organ (r. 1905 bol preložený do Trnavy-Modranky a rozšírený o II. manuál; r. 1995 bol odstránený), mechanická zásuvka.

Trnávka; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. filiálny Kostol Ružencovej Panny Márie, 1878 – prestavba pozitívu K. Janíčeka, zhotoveného pre kaplnku sv. Michala v Nitre (Možný získal nástroj počas svojho pôsobenia v Nitre a po prestavbe ho predal do Trnávky, kde bol posvätený 6. októbra 1878).

Veľká Mača; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. kostol, chýba rok – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (9 + 3), mechanická kužeľka.

Veľké Úľany; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Michala Archanjela, rok neznámy – oprava, dispozičné zmeny a výroba samostatného hracieho stola.

Veľký Lapáš; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (5 +2), neskôr bol pridaný jeden manuálový register, mechanická zásuvka.

Veselé; okres Piešťany, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1895 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6 + 2), mechanická kužeľka.

Viedeň Wien (Rakúsko); Palais Latour, Breitengasse, 1908 – dvojmanuálový organ (4 + 3 + 2), mechanická zásuvka (cvičný nástroj Franza Schmidta). Okolo r. 1930 ho preniesli do ev. a. v. kostola v Viedni-Penzingu, kde stál až donedávna.

Vištuk; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1897 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (7+3), mechanická kužeľka.

Vozokany; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – väčšia oprava pozitívu, príp. jeho prenesenie z inej lokality (vo ventilovej komore sú Možného tónové ventily).

Vráble; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1876 – oprava.

Zbehy; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 8-registrový nástroj (z toho jedna transmisia), mechanická zásuvka.

Zlaté Klasy; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Kríža, 1884 – dvojmanuálový 16-registrový organ s pedálom (8 + 4 + 4), mechanická zásuvka.

Zurndorf (Rakúsko); kostol ev. a. v., 1885 – jednomanuálový organ s pedálom, mechanická kužeľka.


Text: Marian Alojz Mayer