Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Martin Šaško sen.

[Šaško, Schaschko; Martin]


* 28.4.1807, Brezová pod Bradlom
† 20.2.1893, Brezová pod Bradlom

Základom stolárstva sa priučil u svojho otca a ďalej sa zdokonaľoval v Skalici. Vraj už ako dvanásťročný zostrojil drevené hodiny a malý organ. Túžba po zdokonalení v remesle, alebo – ako uvádza Ľudovít Štúr – rada sčítaného a rozhľadeného Brezovčana Martina Šepláka ho ako osemnásťročného priviedla do učenia k organárovi v Brne. Ak sú tieto údaje správne, učil sa u Františka Harbicha (1780 – 1862), ktorý bol okolo r. 1825 jediným brnianskym organárom.

Organárska dielňa

Martin Šaško po návrate z učenia s úspechom opravil viaceré nástroje v okolí svojho rodiska (Šaškov súčasník B. Wrchowský spomína opravu organov v Senici a v Piešťanoch, ďalší prameň uvádza, že r. 1830 pristaval pedál k organu Valentína Arnolda, ktorý trnavský organár zhotovil r. 1795 pre ev. a. v. kostol na Myjave). R. 1834 Šaško postavil svoj prvý organ. Prácou ho poverila ev. a. v. cirkev v Brezovej pod Bradlom. Wrchowský a Štúr mimoriadne ocenili prevedenie aj zvuk nástroja. Šaško si tak prvým opusom spravil dobré meno a do r. 1838 postavil minimálne ďalšie štyri organy.

Šaškova dielňa bola mimoriadne aktívna. Popri stavbe nových organov sa venovala takisto opravám, prestavbám a zväčšeniam starších nástrojov. Niekedy išlo o skutočne esenciálne prestavby, po ktorých možno len ťažko posúdiť, či na zvukovom obraze jednotlivých organov má rozhodujúci podiel pôvodný organár, alebo Martin Šaško. Týka sa to najmä dvojmanuálových nástrojov v r. kat. kostoloch v Stupave a v Gbeloch. Nemenej rozsiahle boli aj prestavby dvojmanuálových organov v Katedrále v Nitre a v prepoštskom kostole v Novom Meste nad Váhom. Tieto nástroje sa však nezachovali. Dielenská kniha, ktorá by poskytla presné informácie o činnosti dielne, sa nezachovala, a nie je ani známe, či vôbec existovala.

Už koncom 30. rokov boli v dielni najmenej dvaja pomocníci. viac »»

Práce

Bakonycsernye (Maďarsko); kostol ev. a. v., 1867 – jednomanuálový 13-registrový organ s pedálom (9+4).

Békés (Maďarsko); ref. kostol, 1872 – dvojmanuálový 32-registrový organ s pedálom (14+9+9), (zachoval sa s menšími dispozičnými úpravami).

Borová; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Štefana Kráľa, prvá polovica 70. rokov – pôvodne jednomanuálový bezpedálový nástroj (druhý manuál, obsadený harmóniovým jazýčkom Melodia 8´, bol pristavaný neskôr).

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, Malý ev. a. v. kostol, 1878 – jednomanuálový pôvodne 11-registrový organ s pedálom (8+3), neskôr rozšírený o jeden manuálový register (zachoval sa s menšími úpravami K. Bednára).

Bratislava-Rača; okres Bratislava, Bratislavský kraj, kostol ev. a. v., 1851 – jednomanuálový 7-registrový nástroj s priveseným pedálom.

Brezová pod Bradlom; okres Myjava, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1834 – jednomanuálový 15-registrový (pôvodne 16-registrový) organ s pedálom (12+3).

Brezová pod Bradlom; okres Myjava, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1872 – 1873 – prenesenie organa do nového kostola a čiastočná prestavba.

Brezová pod Bradlom; okres Myjava, Trenčiansky kraj, r. kat. farský Kostol Najsvätejšej Trojice, druhá polovica 70. rokov – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2), (v súčasnosti je poškodený).

Bukovec; okres Myjava, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1878 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2).

Cerová; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol Svätých anjelov strážcov, 1838 – 1839 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2).

Cerová-Rozbehy; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. Kostol Panny Márie Nanebovzatej, okolo r. 1838 (nezachoval sa).

Dobrá Voda; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat.Kostol Narodenia Panny Márie, okolo r. 1837 – jednomanuálový organ s pedálom (zachovala sa skriňa a časť píšťal).

Doľany; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Kataríny, rok postavenia neznámy – jednomanuálový organ (počas druhej svetovej vojny bol poškodený a následne nahradený organom firmy Rieger – Kloss).

Dolná Krupá; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Ondreja, 1856 – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (nezachoval sa).

Dolná Súča; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. farský Kostol sv. Alžbety, 1846 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2).

Dolné Saliby; okres Galanta, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1878 – jednomanuálový 11-registrový organ s pedálom (8+3).

Dubovany; okres Piešťany, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Michala Archanjela, 70. roky – jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj.

Gbely; okres Skalica, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Michala Archanjela, druhá polovica 70. rokov – zásadná prestavba a prístavba RP. k organu Josepha Loypa.

Hlboké; okres Senica, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1857 – jednomanuálový 11-registrový organ s pedálom (8+3).

Hlohovec; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Michala Archanjela, 50. roky – dvojmanuálový organ s pedálom (zachovala sa skriňa HW a časť píšťalového materiálu; vzdušnica RP sa nachádza ako II. manuál v organe v r. kat. farskom Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Vajnoroch).

Horné Saliby; okres Galanta, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1861 – jednomanuálový 11-registrový organ s pedálom (8+3).

Horné Saliby; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. diakona a mučeníka Vavrinca, okolo r. 1860 – jednomanuálový 11-registrový organ s pedálom (8+3), zachovaný s novším hracím stolom z r. 1887 od V. Možného.

Horné Zelenice; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Martina, prvá polovica 70. rokov – jednomanuálový 5-registrový bezpedálový nástroj.

Hrubá Vrbka (Čechy); kostol českobratskej cirkvi, 1878 – pôvodne jednomanuálový 6-registrový, bezpedálový nástroj (pedál bol dorobený neskôr).

Igram; okres Senec, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Imricha, okolo r. 1870 – pôvodne jednomanuálový 6-registrový, bezpedálový nástroj (zachoval sa s novším pedálom a niekoľkými nepôvodnými registrami).

Jablonica; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Štefana Kráľa, 1844 – dvojmanuálový 23-registrový organ s pedálom (11+6+6).

Jaslovské Bohunice; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Michala Archanjela, 1841 – jednomanuálový 8-registrový bezpedálový nástroj.

Javorník (Čechy); kostol českobratskej cirkvi, 1881 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2).

Kajal; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol Ružencovej Panny Márie – oprava a rozšírenie organa J. Fazekasa o jeden register.

Kostolište; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol sv. Martina, 1867 – oprava a rozšírenie nástroja o pedál.

Kostolné; okres Myjava, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., pred r. 1838 – stavba nového organa (nezachoval sa).

Košariská; okres Myjava, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1878 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2).

Kovarce; okres Topoľčany, Nitriansky kraj, r. kat. farský Kostol sv. Mikuláša, 1870 – dostavba pedála a oprava nástroja J. Pažického z r. 1768.

Krajné; okres Myjava, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1867 – oprava organa.

Krakovany-Stráže; okres Piešťany, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Gála (pôvodne r. kat. kostol v Ostrove), druhá polovica 60., resp. prvá polovica 70. rokov – jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj (od r. 1925 sa nachádza v Krakovanoch-Strážach).

Kuchyňa; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Mikuláša, 1863 – pôvodne jednomanuálový 11-registrový organ s pedálom (8+3), (zachoval sa s novým hracím stolom a II. manuálom – elektrofonickým).

Leopoldov; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Ignáca z Loyoly, 60. roky 19. stor. – jednomanuálový 11-registrový organ s pedálom (8+3).

Malacky; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie (pôvodne františkánsky), 1867 – rozšírenie organa o samostatný zadný pozitív (zachovala sa len organová skriňa).

Mezőberény (Maďarsko); kostol ev. a. v., 1862 – dvojmanuálový 26-registrový organ s pedálom (12+6+8), zachoval sa s dispozičnými úpravami.

Močenok; okres Šaľa, Nitriansky kraj, r. kat. farský Kostol sv. Klimenta, 1874 – revízia organa a rozpočet na jeho opravu.

Modra; okres Pezinok, Bratislavský kraj, kostol ev. a. v. nemecký, okolo 1865 – jednomanuálový dvadsaťregistrový organ s pedálom (14+6), (väčšina píšťalového materiálu je zničená).

Moravany nad Váhom; okres Piešťany, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol Ružencovej Panny Márie, okolo r. 1873 – dostavba pedála.

Moravské Lieskové; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1866 – jednomanuálový organ (nezachoval sa).

Mostová; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol Povýšenia sv. kríža, 1867 – jednomanuálový 13-registrový organ s pedálom (9+4).

Myjava; okres Myjava, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1869 – 1870 – dvojmanuálový 25-registrový organ s pedálom (12+6+7).

Myjava; okres Myjava, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1830 – dostavba pedála k nástroju V. Arnolda z r. 1795 (nezachoval sa).

Myjava-Turá Lúka; okres Myjava, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1854 – jednomanuálový 10-registrový organ spedálom (7+3), (zachoval sa s neskoršími úpravami).

Necpaly; okres Martin, Žilinský kraj, kostol ev. a. v. , okolo r. 1876 – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (9+3).

Nemšová; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. farský Kostol sv. Michala Archanjela, rok postavenia neznámy – jednomanuálový organ s pedálom (zhorel v noci z 8. na 9. februára 1961).

Nitra; okres Nitra, Nitriansky kraj, Katedrála sv. Emeráma, 70. roky – prestavba a rozšírenie organa.

Nitra; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol (františkánsky), 1868 – oprava.

Nitrianska Streda; okres Topoľčany, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1880 – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (7+2).

Nové Mesto nad Váhom; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, r. kat. farský (pôvodne prepoštský) Kostol Narodenia Panny Márie, 1865 – 1866 – prestavba dvojmanuálového organa Jana Výmolu ml.

Oponice; okres Topoľčany, Nitriansky kraj, r. kat. farský Kostol sv. Petra a Pavla apoštolov, 1869 – jednomanuálový 11-registrový organ s pedálom (8+3), (zachoval sa s neskoršími úpravami).

Öskü (Maďarsko); kostol ev. a. v., 1874 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2).

Palárikovo; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. farský Kostol sv. Jána Nepomuckého, 1854 – jednomanuálový organ s pedálom (r. 1950 bol nahradený Tattingerovým dvojmanuálovým nástrojom, v ktorom sa nachádzajú viaceré pôvodné registre).

Pezinok-Grinava; okres Pezinok, Bratislavský kraj, kostol ev. a. v. (pôvodne ev. a. v. kostol v Modre-Kráľovej), 1875 – jednomanuálový 11-registrový organ s pedálom (8+3).

Piešťany; okres Piešťany, Trnavský kraj, bližšie neurčený kostol, pred r. 1838 – oprava.

Pobedím; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, r. kat. farský Kostol sv. Michala Archanjela, 1879 – jednomanuálový organ s pedálom (zachovala sa len organová skriňa a časť píšťalového materiálu).

Podolie; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, r. kat. farský Kostol sv. Juraja, prvá polovica 40. rokov 19. stor. (zachovala sa upravená skriňa – nástrojovú časť r. 1947 vymenil pravdepodobne F. Tattinger).

Považany; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, r. kat. farský Kostol Povýšenia sv. kríža, pred r. 1838 – pôvodne jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2), dnes je čiastočne prestavaný a rozšírený o II. manuál.

Prietrž; okres Senica, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1865 – jednomanuálový organ s pedálom (zachovala sa len časť píšťalového materiálu).

Radošovce; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Anny, 1849 – jednomanuálový 9-registrový bezpedálový nástroj.

Rohov; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, prvá polovica 70. rokov 19. stor. – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2).

Selec; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. farský Kostol sv. Bartolomeja apoštola, 1882 – 1883 – jednomanuálový 7-registrový bezpedálový organ.

Senica; okres Senica, Trnavský kraj, bližšie neurčený kostol, pred r. 1830 – oprava (podrobnosti chýbajú).

Senica; okres Senica, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1867 – výmena niekoľkých registrov, chromatizovanie spodnej oktávy, nový hrací stôl.

Sereď; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Jána Krstiteľa, 1875 – oprava jednomanuálového organa V. Arnolda z r. 1784 (nezachoval sa).

Siladice; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. Kostol Všetkých svätých, prvá polovica 70. rokov – 5-registrový bezpedálový nástroj.

Skalica; okres Skalica, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1841 – jednomanuálový organ s pedálom (v rokoch 1896 – 1897 ho prestaval a rozšíril o II. manuál G. A. Molnár, pričom použil pôvodnú skriňu, ako aj väčšinu pôvodných registrov).

Sládkovičovo; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol Panny Márie Nanebovzatej, 1866 – dvojmanuálový 18-registrový organ s pedálom (8+5+5).

Smrdáky; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Martina z Tours, okolo r. 1862 – pôvodne jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj (pedál bol pristavaný r. 1897).

Sobotište; okres Myjava, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1838 – 1839 – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom; 1879 – oprava organa a nový samostatný hrací stôl (zanikol r. 1925).

Stará Lehota; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, r. kat. farský Kostol sv. Mikuláša, pravdepodobne 60. roky – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (6+1); nie je známe, či je pedál pôvodný.

Stará Turá; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1874 – dvojmanuálový pôvodne 17-registrový organ s pedálom (7+5+5), neskôr rozšírený o 1 register na I. manuáli.

Stupava; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Štefana Kráľa, 1858 – zásadná prestavba dvojmanuálového organa.

Tab (Maďarsko); kostol ev. a. v., 1874 – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (7+2).

Topoľnica; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Štefana Kráľa, 50. roky – jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj.

Trebatice; okres Piešťany, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Štefana, 1862 – jednomanuálový 8-registrový bezpedálový nástroj.

Trenčín; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. farský Kostol Narodenia Panny Márie, 1863 – stavba organa do staršej skrine (nezachoval sa).

Trenčín; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. Kostol sv. Anny, 1864 – stavba organa (nezachoval sa).

Trenčín; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1864 – stavba organa (nezachoval sa).

Trnava; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. Katedrála sv. Jána Krstiteľa, druhá polovica 70. rokov – dvojmanuálový 18-registrový organ s pedálom (8+5+5).

Veľké Leváre; okres Malacky, Bratislavský kraj, Habánska kaplnka, koniec 40., resp. začiatok 50. rokov – 4-registrový pozitív.

Veľké Leváre; okres Malacky, Bratislavský kraj, kostol ev. a. v., 1870 – jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj.

Veľké Úľany; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Michala Archanjela, 50. roky – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (9+3).

Veľké Zálužie; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. farský Kostol Všetkých svätých, pred r. 1867 – jednomanuálový organ s pedálom (nezachoval sa).

Viničné; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Filipa a Jakuba apoštolov, 50. roky – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2).

Vrbovce; okres Myjava, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1853 – jednomanuálový 13-registrový organ s pedálom (9+4), 1880 – nový samostatný hrací stôl pred soklom organovej skrine.

Vysoká pri Morave; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Ondreja, 1846 – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (9+3).

Zemianske Podhradie; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1869 – stavba nového organa, podrobnosti chýbajú (nezachoval sa).

Žlkovce; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. Kostol Sedembolestnej Panny Márie, pravdepodobne 60. roky 19. stor. – jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj.


Text: Marian Alojz Mayer