Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Martin Podkonický

[Potkonicky, Potkonitzki; Martinus, Martin]


* 8.3.1709, Ľubietová
† 11.3.1771, Banská Bystrica

Za organára sa vyučil v rokoch 1723 – 1727 u Daniela Valachyho st. v Banskej Bystrici. Od r. 1730 pracoval samostatne ako organár a výrobca hudobných nástrojov. R. 1736 sa stal banskobystrickým mešťanom. Keď sa uňho vyučil za organára jeho syn Michal, pracovali spoločne.

Organárska dielňa

Martin Podkonický postavil množstvo nástrojov – od 4-registrových pozitívov až po dvojmanuálové organy – najmä v okolí Banskej Bystrice, na Orave, na Spiši, na Liptove a v Novohrade. Ojedinele pracoval aj na území dnešného Maďarska.

Nástroje sa vyznačujú dôkladným vypracovaním a kvalitným materiálom. Najmenšie staval ako skriňové pozitívy s rovným prospektom a s krídlami na zatváranie. Väčšie nástroje mali spravidla trojvežový prospekt, najvyššia stredná veža mala polygonálny základ, nižšie bočné veže stáli na trojuholníkovom základe a medzi píšťalovými vežami boli ploché, niekedy etážové píšťalové polia. V najmenších, 4-registrových pozitívoch je dispozícia stereotypná, v duchu dispozičných zvyklostí zaužívaných na vtedajšom Slovensku. Hlboké polohy sú zastúpené dvojicou užšie menzúrovaných drevených krytov, Copulou maior 8´ a Copulou minor 4´, ktoré majú zvonivý zvuk s vyvinutými „nástupnými“ (predbežnými) tónmi. Vyššie polohy sú zastúpené principálovými registrami Principálom 2´ a Kvintou 1 1/3´.

Zaujímavým riešením sa vyznačuje 5-registrový pozitív pre reformovaný kostol v obci Vachartyán (Maďarsko). Registre Copula major 8´, Copula minor 4´ a Principál 2´ sú úplne bežné. Posledný register, ktorý tvorí zvukovú korunu nástroja, je v podstate dvojradová Mixtúra, začínajúca zbormi v polohe 1´ + 2/3´ s kvint-kvartovými repetíciami na tónoch c0; c2. viac »»

Práce

Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol sv. Alžbety, 1743 – stavba organa (nezachoval sa).

Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, Slovenský kostol ev. a. v., 1757 – stavba organa (nezachoval sa).

viac »»


Text: Marian Alojz Mayer