Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Johann Fazekas

[Fazekas; Johann, János]


* 29.03.1806, Demecser (Maďarsko)
† 24.03.1874, Pešť (Maďarsko)

Narodil sa v rodine učiteľa. Vyučil sa za organára, od r. 1825 bol organárskym tovarišom. Spočiatku pracoval v peštianskej organárskej dielni Ignáca Pettera. Od r. 1829 pôsobil ako organár a výrobca klavírov v Bratislave, kde sa r. 1833 stal mešťanom. V nasledujúcom roku (12. októbra 1834) sa oženil s Johannou Waitsekovou. V 20. rokoch mal dielňu na Kapitulskej ulici, v 40. rokoch na Obchodnej (Schöndorfskej) ulici a v 50. rokoch na Dunajskej ulici. R. 1839 dielňu zväčšil a začal v nej vyrábať dva klavíry mesačne. Po troch rokoch od manželkinej smrti (zomrela 1. novembra 1852) presťahoval dielňu do Pešti, kde sa r. 1856 stal mešťanom. Pôsobil tu ako organár, opravár klavírov a obchodník s klavírmi.

Organárska dielňa

Fazekasove organy majú spravidla manuálový rozsah C – f3. Rozsah pedála nie je stabilný. Vo významnejších lokalitách bol C – h0, teda 24 klávesov a tónov. Pri nástrojoch určených do menej významných lokalít bol klávesový rozsah obyčajne takisto C – h0, ale skutočný tónový rozsah bol obmedzený spravidla na C – H , teda 12 tónov. Niekedy však bol menší aj klávesový rozsah pedála, napr. v Poltári je klávesový rozsah C – f0, 18 klávesov, pričom tónový rozsah je len C – H. Fazekasove vzdušnice sú vždy zásuvkové, tónové ventily bývajú ešte lepené na prúžku kože. Traktúry (hracia i registrová) sú mechanické. S oktávovými a pedálovými spojkami sme sa v jeho nástrojoch nestretli. Ako raritu uveďme, že do svojich, najmä význačnejších organov aspoň sporadicky disponoval aj jazykové registre. Obyčajne však išlo len o harmóniový, prierazný jazykový register, bez ozvučníc a možnosti ladenia. Takýto register môže byť umiestnený priamo na vzdušnici, napr. v r. kat. kostole v Bratislave-Rači, alebo v hracom stole, napr. na dvojmanuálovom organe v Mosonszentjánosi (Maďarsko) či na jednomanuálovom organe v ev. a. v. kostole v Poltári. Unikátny je jazykový register Pozauna 16´ na pedáli dvojmanuálového organa v Mosonszentjánosi.

Práce

Álmosd (Maďarsko); ref. kostol, 1868 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom.

Bratislava-Devín; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. farský Kostol Svätého Kríža, 1834 – 1835 –oprava organa; 1837 – jednomanuálový organ (zhorel r. 1841).

viac »»


Text: Marian Alojz Mayer