Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Martin Šaško sen.

[Šaško, Schaschko; Martin]


* 28.4.1807, Brezová pod Bradlom
† 20.2.1893, Brezová pod Bradlom

Základom stolárstva sa priučil u svojho otca a ďalej sa zdokonaľoval v Skalici. Vraj už ako dvanásťročný zostrojil drevené hodiny a malý organ. Túžba po zdokonalení v remesle, alebo – ako uvádza Ľudovít Štúr – rada sčítaného a rozhľadeného Brezovčana Martina Šepláka ho ako osemnásťročného priviedla do učenia k organárovi v Brne. Ak sú tieto údaje správne, učil sa u Františka Harbicha (1780 – 1862), ktorý bol okolo r. 1825 jediným brnianskym organárom.

Organárska dielňa

Martin Šaško po návrate z učenia s úspechom opravil viaceré nástroje v okolí svojho rodiska (Šaškov súčasník B. Wrchowský spomína opravu organov v Senici a v Piešťanoch, ďalší prameň uvádza, že r. 1830 pristaval pedál k organu Valentína Arnolda, ktorý trnavský organár zhotovil r. 1795 pre ev. a. v. kostol na Myjave). R. 1834 Šaško postavil svoj prvý organ. Prácou ho poverila ev. a. v. cirkev v Brezovej pod Bradlom. Wrchowský a Štúr mimoriadne ocenili prevedenie aj zvuk nástroja. Šaško si tak prvým opusom spravil dobré meno a do r. 1838 postavil minimálne ďalšie štyri organy.

Šaškova dielňa bola mimoriadne aktívna. Popri stavbe nových organov sa venovala takisto opravám, prestavbám a zväčšeniam starších nástrojov. Niekedy išlo o skutočne esenciálne prestavby, po ktorých možno len ťažko posúdiť, či na zvukovom obraze jednotlivých organov má rozhodujúci podiel pôvodný organár, alebo Martin Šaško. Týka sa to najmä dvojmanuálových nástrojov v r. kat. kostoloch v Stupave a v Gbeloch. Nemenej rozsiahle boli aj prestavby dvojmanuálových organov v Katedrále v Nitre a v prepoštskom kostole v Novom Meste nad Váhom. Tieto nástroje sa však nezachovali. Dielenská kniha, ktorá by poskytla presné informácie o činnosti dielne, sa nezachovala, a nie je ani známe, či vôbec existovala.

Už koncom 30. rokov boli v dielni najmenej dvaja pomocníci. viac »»

Práce

Bakonycsernye (Maďarsko); kostol ev. a. v., 1867 – jednomanuálový 13-registrový organ s pedálom (9+4).

Békés (Maďarsko); ref. kostol, 1872 – dvojmanuálový 32-registrový organ s pedálom (14+9+9), (zachoval sa s menšími dispozičnými úpravami).

viac »»


Text: Marian Alojz Mayer