Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Karol Kyseľ

[Kiszely, Kisel, Kysel, Kiselý; Karol, Ján Karol]


* 16.1.1814, Slovenská Ľupča
† 31.8.1871, Banská Bystrica

Narodil sa v rodine notára, učiteľa a organára Michala Kyseľa. Vyučil sa u svojho otca a neskôr sa dva roky zdokonaľoval vo Viedni u Krištofa Erlera. Spočiatku pracoval spolu s otcom, neskôr sa osamostatnil. Bol banskobystrickým mešťanom, zakladajúcim členom Matice Slovenskej a od r. 1868 členom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Zomrel uprostred práce na 6-registrovom bezpedálovom nástroji pre ev. a. v. kostol v Hnúšti-Brádne, ktorý potom dokončil Matej Vavro. Smrť Karola Kyseľa zaznamenal aj časopis Konfessionálna Škola: „1. sept. Karol Kiszely mešťan a organár v Baň. Bystrici a síce len 1/4 roka po svojom 84 ročnom otcovi Michalovi, ktorý si meno prvého slovenského organára svojimi stavbami vydobil.“

Organárska dielňa

O organizácii práce v dielni sa zatiaľ nenašli žiadne údaje. Možno predpokladať, že v nej nebolo veľa pomocníkov, prípadne mohol Karol Kyseľ pracovať aj sám. Jeho tvorbu uvádzame spoločne s tvorbou Michala Kyseľa.

Karol Kyseľ patril k známym slovenským organárom a v súdobej tlači vyšlo o jeho práci veľa pochvalných správ. Odcitujeme aspoň dve: „I ja opätujem, čo všetci za pravdu a potrebu uznávame, že my Slováci našich umelcov, priemyselníkov, kupcov, remeselníkov, keď vidíme, že sú naši národovci a pri tom nám svojími znamenitými výtvorami, dielami, článkami poslúžiť môžu, obzvláštne napomáhať máme aspoň odberaním a poskytovánim zárobku. K tomu i ja chcem dopomôcť týmto dopisom, v ktorom veľactenému obecenstvu odporúčam našeho pochválne známeho umelca a národovca pána Karola Kiszela, baňsko – bystrického organára. Po Novohrade z cirkvi do cirkvi robí a stavia svoje organy, všeobecný súd znalcov zneje len o vynikajúcej výbornosti vniutorného i zovniutorného sriadenia jeho organov, aj o slušnosti ceny. Do závadskej cirkvi robil organ pred piatymi rokami, boli sme síce hneď z počiatku spokojní s jeho dielom, ale nechtiac hneď s chválou von, čakal som až prejde niekoľko rokov, že keď dielo pochváli svojho majstra, že potom skorej dopomôžem k rozšíreniu dobrej povesti našeho menovaného umelca s mojim verejným pochválením. viac »»

Práce

Babinec; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1841 – prenesenie starého pozitívu z Rimavskej Bane do Babinca a výroba novej manuálovej klaviatúry (Michal so synom).

Badín; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1866 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (Karol).

viac »»


Text: Marian Alojz Mayer