Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Ludwig Mooser

[Mooser, Moser, Mózer, Moozer; Ludwig, Lajos]


* 30.1.1807, Viedeň
† 22.5.1881, Hatvan (Maďarsko)

Narodil sa v rodine organára Petra A. Moosera. Organárstvu sa vyučil u otca. Po jeho smrti r. 1823 sa ako šestnásťročný vydal na vandrovku. Od r. 1830 bol pri vojsku, odkiaľ ho prepustili až r. 1840. Ešte pred skočením vojenskej služby sa oženil. Usadil sa v Salzburgu (Rakúsko). Jeho synovia Carl a Joseph sa vyučili za organárov a pracovali spoločne s ním. V dielni mu však pomáhala aj dcéra Jozefa. Vzhľadom na početné objednávky z Uhorska od 50. rokov 19. storočia si po manželkinej smrti (26. septembra 1863) otvoril pobočku v Egri, kde sa r. 1863 stal čestným mešťanom. Od r. 1878 mu vážne zdravotné ťažkosti znemožnili pokračovať v práci.

Organárska dielňa

Ludwig Mooser založil v Salzburgu významnú organársku dielňu, kde pracovalo okolo desať zamestnancov. Príležitostne priberal aj ďalších pomocníkov, takže niekedy zamestnával 18 až 20 ľudí.

V dielni vzniklo približne 180 až 200 nástrojov vrátane mnohých dvojmanuálových a niekoľkých trojmanuálových organov. Objednávky prichádzali z celého Rakúsko-Uhorska, ale Mooser pracoval aj za hranicami, napríklad v Rusku. Niekoľko opusov postavil i na Slovensku. Trojmanuálový organ zhotovil pre r. kat. Kostol sv. Jakuba v Levoči, dvojmanuálové organy pre r. kat. kostoly v Dunajskej Lužnej-Jánošíkovej a v Šamoríne, jednomanuálove organy s pedálom pre r. kat. kostol v Galante, pre gymnaziálny kostol v Levoči a pre ev. a. v. kostol v Kunovej Teplici. Jednomanuálový organ postavil pre r. kat. kostol v Hamuljakove a pravdepodobne aj pre r. kat. kostol v Banskej Bystrici-Štefultove.

Mooser často meškal s dokončením prác, napríklad stavba trojmanuálového organa v Kostole sv. Jakuba v Levoči sa predĺžila o 12 rokov. Vyrábal výlučne nástroje s mechanickými traktúrami. Ani pri stavbe najväčších organov (Ostrihom Esztergom, 1854 – 1856, 49 registrov; Eger, 1864, 52 registrov; Levoča, 1864 – 1877, 32 registrov) nepoužíval barkerovú páku, ktorá by uľahčila chod hracej traktúry, a to napriek tomu, že s ňou mal problémy aj pri menších organoch. V nástrojov sa vyskytujú prevažne zásuvkové vzdušnice, kužeľkové vzdušnice sa objavujú iba výnimočne (napr. na treťom manuáli v Ostrihome Esztergom). viac »»

Práce

Banská Štiavnica-Štefultov; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol sv. Joachima a Anny, 60. – 70. roky 19. stor. – pravdepodobne jednomanuálový organ s pedálom (bližšie údaje chýbajú). Zachovala sa len organová skriňa.

Dunajská Lužná-Jánošíková; okres Senec, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol Povýšenia sv. Kríža, druhá polovica 60. rokov 19. storočia – dvojmanuálový 12-registrový organ s pedálom (6+4+2).

viac »»


Text: Marian Alojz Mayer