Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Sándor Országh


* 1838, Kecskemét (Maďarsko)
† 1917, pravpravdepodobne Rákospalota (Maďarsko)

Narodil sa ako prvé dieťa organára Sándora Országha. Organárstvu sa vyučil u otca, neskôr pracoval u Jánosa Fazekasa v Pešti. Oženil sa s jeho dcérou Teréziou a krátko so svokrom spolupracoval. R. 1861 sa osamostatnil a pracoval v samostatnej dielni v Pešti, hoci oficiálne povolenie získal až r. 1862. Po obrovskom úspechu, ktorý zožal trojmanuálovým, 32-registrovým organom, postaveným pre r. kat. kostol v Kecskeméte, ho r. 1885 povýšili do rytierskeho stavu. R. 1899 presťahoval dielňu do Rákospaloty a r. 1908 ju odovzdal svojim synom Imremu a Lászlóovi. R. 1921 sa firma po ekonomických problémoch pretransformovala na akciovú spoločnosť a r. 1938 zanikla.

Organárska dielňa

Spočiatku sa v Országhovej dielni vyrábali dva až štyri organy ročne. Po veľkom úspechu r. 1885 sa firma stala známou na celom území Uhorska a začala sa prudko rozrastať. Čoskoro nato stavala už 15 až 25 organov ročne. Po presťahovaní do Rákospaloty mala strojové vybavenie na parný pohon a zamestnávala 20 až 30 pracovníkov. Až do r. 1891 staval S. Országh nástroje s mechanickými traktúrami a so zásuvkovými vzdušnicami.

Od r. 1891 sa preorientoval na vzdušnice s registrovými kancelami, konkrétne na kužeľkové vzdušnice s mechanickými traktúrami. Od r. 1899 sa uplatňujú pneumatické traktúry s kužeľkovými alebo taškovými vzdušnicami. Rozsahy manuálových klaviatúr sú vystavané od C po f3 chromaticky, 54 klávesov a tónov, čo zodpovedá štandardu doby. Mimoriadny je rozsah manuálov v bratislavskom reformovanom kostole, ktorý siaha od C po g3. Organ bol postavený r. 1913. Menej stabilné sú rozsahy pedálov. Pre organy zhotovené v 70. rokoch 19. storočia je charakteristický atypický klávesový rozsah C – e0 chromaticky, teda 17 klávesov. Tónový rozsah je len C – H, 12 tónov. Rovnaký tónový rozsah majú pedále nástrojov vyrobených pre menej významné lokality v období pred prvou svetovou vojnou. Upravuje sa len klávesový rozsah, ktorý sa od 90. rokov 19. storočia mení na C – f0 chromaticky, 18 klávesov. V organoch pre významnejšie lokality je rozsah C – d1 chromaticky, 27 klávesov a tónov. viac »»

Práce

Bajč; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. Kostol sv. Jána Krstiteľa, 1891 – z pôvodného nástroja sa zachovala sa len organová skriňa.

Hodruša-Hámre, časť Banská Hodruša; okres Žarnovica, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol sv. Mikuláša, okolo 1880 (nástroj zanikol).

viac »»


Text: Marian Alojz Mayer