Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Jozef Reiszmayer

[Reiszmayer, Reiszmeyer; Josef]


* 1809, pravdepodobne Prešov
† po 1881, pravdepodobne Košice

Nevieme kde sa Jozef Reiszmayer vyučil za organára. Pôsobil v Košiciach, r. 1837 sa oženil s Annou Kádasovou, 4. decembra 1843 sa stal košickým mešťanom.

Organárska dielňa

Na základe zachovaných prameňov vieme len o jednom novom nástroji, ktorý J. Reiszmayer postavil pre r. kat. kostol v Silickej Jablonici. Malý, bezpedálový nástroj bol počas druhej svetovej vojny poškodený a neskôr odstránený. Ďalej sú známe už len opravy, ktoré realizoval. R. 1838 predložil magistrátu Košíc rozpočet na opravu organa v Dóme sv. Alžbety. R. 1840 opravoval organ v minoritnom kostole v Levoči a potom v Haniske a v Hutníkoch. V rokoch 1848, 1859 a 1862 predkladal návrhy na opravu dvojmanuálového organa v ev. a. v. kostole v Prešove. Opravou ho však poverili až po návrhu z r. 1862. Oprava stála 816 zlatých. V rámci opravy chromatizoval krátke spodné oktávy, dodal nové klaviatúry, tri nové mechy a na pozitíve vymenil oba drevené kryté registre, ktoré boli poškodené črvotočom. Ďalej vieme, že za ročný paušál 10 zlatých udržiaval klavíry košickej hudobnej školy.

Práce

Haniska; r. kat. kostol, oprava organa.

Hutníky; r. kat. kostol, oprava organa.

viac »»