Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov

Ján Veit

[Veit, Vest, Fest; Ján, Johannes]


* okolo 1630, Banská Bystrica
† dátum neznámy, miesto neznáme

Pracoval ako organár v 60. a 70. rokoch 17. storočia v Banskej Bystrici. Podľa dobových dokumentov bol 6. februára 1660 prijatý za banskobystrického mešťana stolár (arcularius) Joaannes Vest, ale nie je isté, že išlo o organára Jána Veita. R. 1671 sa odsťahoval do mesta Sibiň v Sedmohradsku (dnes Rumunsko). Mestskej rade ho pravdepodobne odporučil tunajší organista Gabriel Reilich, ktorý pochádzal zo Slovenska a pôsobil v Sibini ako „componist et organist“ v rokoch 1665 – 1677.

Organárska dielňa

U Jána Veita sa vyučili za organárov Juraj Demicher a Joachim Resch. V rokoch 1668 – 1671 staval s oboma tovarišmi jednomanuálový organ pre ev. a. v. kostol v Prešove. Existujú záznamy aj o oprave organa v slovenskom kostole v Banskej Bystrici. Najvýznamnejšie opusy však vznikli v Sedmohradsku, kam sa presťahoval, keď staval trojmanuálový organ v ev. a. v. kostole v Sibini. Nástroj dokončený r. 1673 bol pravdepodobne jediným barokovým trojmanuálovým organom v celom Uhorsku. Mal okolo 2 700 píšťal a stál 6 193 zlatých. Od r. 1915 stojí za pôvodným prospektom 80-registrový nástroj frankfurtskej firmy W. Sauer s elektropneumatickými traktúrami. Okrem prospektu sa zachovala aj pôvodná dispozícia, zrekonštruovaná na základe spisu Beschreibung der neuen Orgel nach des Meisters eigener Information sibiňského vydavateľa Stephanusa Jünglinga z 3. septembra 1673.

R. 1680 postavil menší organ pre ev. a. v. kostol v meste Sighisoara (Rumunsko). Aj z tohto nástroja sa zachovala iba skriňa.

Práce

Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, slovenský kostol ev. a. v., 60. roky 17. storočia – oprava organa (nezachoval sa).

Prešov; okres Prešov, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., 1668 – 1671 – stavba jednomanuálového organa (zachovala sa len organová skriňa zväčšená o horný pozitív).


Text: Marian Alojz Mayer

Organy               Fotogaléria              
Presov_ev_07_Veit.jpg

Organová skriňa z dielne J. Veita v kostole ev. a. v. v Prešove.