Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Vincent Možný

[Možny, Možný, Mozsny, Mozsni, Mozsonyi; Vincenz, Vince, Vincze]


* 22.7.1844, Želeč (dnes Česká republika)
† 19.8.1919, Bratislava

Za organára sa vyučil u Martina Šaška st. v Brezovej pod Bradlom. Podľa údajov v súdobej tlači pracoval v jeho dielni približne 10 rokov, najprv ako učeň, neskôr ako tovariš a praktikant. R. 1869 je uvedený ako Šaškov tovariš, bývajúci v jeho dome č. 461. Okolo r. 1875 sa osamostatnil a otvoril si dielňu v Nitre, kde sa oženil s vdovou Annou Kubovou. Manželstvo ostalo bezdetné. Od r. 1880 žil a pracoval v Bratislave. R. 1914 zanechal činnosť. Zomrel na chorobu srdca.

Organárska dielňa

V rokoch 1865 – 1875 spolupracoval na stavbe viacerých Šaškových organov. Učiteľ a organista Matej Gerley spomína najmä lokality na Považí, napríklad Leopoldov, Horné Zelenice, Ostrov (nástroj r. 1925 preniesli do r. kat. kostola v Krakovanoch – Strážach), ako aj mesto Taba v Šomoďskej stolici (Maďarsko). Po vyučení sa V. Možný zdokonaľoval v nemeckej organárskej firme Eberharda Friedricha Walckera v Ludwigsburgu. R. 1875 si otvoril organársku dielňu v Nitre. Medzi jeho prvé samostatné práce patrila prestavba dvojmanuálového organa v r. kat. kostole v Močenku, ktorý r. 1790 zhotovili Pažickí z Rajca. Svoj prvý organ postavil r. 1876 pre Katedrálu sv. Emeráma v Nitre (malý organ). Keď ho poverili stavbou nového organa pre bratislavský Dóm sv. Martina, preniesol dielňu z Nitry do Bratislavy. Na tento krok sa pravdepodobne odhodlal aj preto, lebo 16. januára 1880 zomrel v tom čase jediný bratislavský organár Michal Slezák. Prosperujúca dielňa fungovala na Puškinovej ulici č. 4 (Stefaniestrasse 4, neskôr 2) až do r. 1914, keď 70-ročný majster zanechal činnosť.

Vincent Možný patril k najproduktívnejším a najznámejším slovenským organárom druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia. V súdobej literatúre sa o ňom zachovalo viacero správ. Prvýkrát sa o ňom zmienil r. 1877 učiteľ a organista Matej Gerley.

O dielni nemáme podrobnejšie správy. viac »»

Práce

Bakonybánk (Maďarsko); r. kat. kostol, 1889 – oprava 5-registrového, bezpedálového nástroja.

Bakonyszombathely (Maďarsko); r. kat. kostol, 1895 – oprava 9-registrového organa.

viac »»


Text: Marian Alojz Mayer