Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Martin Šaško jun.


* 28.8.1835, Brezová pod Bradlom
† 5.6.1894, Békéšska Čaba (Maďarsko)

Narodil sa v rodine významného organára a národovca Martina Šaška st. Podľa dobových dokumentov bol nielen úspešným organárom, ale aj zdatným organistom. Dosvedčuje to záznam z r. 1862 o účasti superintendenta Gedulya na bohoslužbách v Brezovej pod Bradlom: „Chrám tak byl plný že by sotva bylo jablko prepadlo. Pakž se již utíšení stalo zahral na organ nábožnú píseň zdejší mladý Organár, pán Martin Šaško…“ Počas stavby dvojmanuálového organa v Mezőberényi (Maďarsko) sa zoznámil so Zuzanou Majeríkovou, s ktorou sa oženil r. 1865. Po jej smrti 30. januára 1878 sa presťahoval do Békešskej Čaby (Békéscsaba, Maďarsko). Kontakty s Brezovou pod Bradlom však neprerušil. Okrem rodičov a brata tu žila aj jeho dcéra Zuzana. Po jeho smrti bol v súdobej tlači uverejnený nekrológ: „Martin Šaško, pochvalne známy zhotoviteľ organov, tesť evanj. farára pána Jána Cimráka v Sielnici, rodoľub úprimný, zomrel po dlhej nemoci dňa 5. júna v B. Čabe.

Organárska dielňa

Vyučil sa u svojho otca. Po vyučení bol pravdepodobne na vandrovke, ale už koncom 50. rokov sa podieľal na chode otcovej dielne.

Svoj „Meisterstück“, dvojmanuálový 24-registrový organ zhotovil r. 1863 pre r. kat. farský kostol v Pezinku. Pozoruhodné dielo sa až na organovú skriňu a niekoľko drobností ničím nelíši od ostatných organov postavených v otcovej dielni v poslednom období tvorby. Mladší Martin Šaško v nej zostal pracovať spolu s bratom Jánom až do konca 70. rokov. Nakoniec ich otec ešte r. 1872 vyslovil želanie, aby obaja synovia „společne umeni organarske provozovali a společne hospodareli.“ Podľa „Krátkej zprávy o postáni a vývinu cirkve ev. a. v. Modra – Kralovskej“ ich spolupráca trvala aj r. 1875. V správe sa uvádza, že organ v miestnom kostole postavili „ jeho (Šaškovi) dva synovia Martin a Jan.“

Martin Šaško ml. sa osamostatnil až po smrti svojej manželky r. 1878, keď si zriadil dielňu v Békéšskej Čabe. Dôvody, prečo nesplnil otcovo prianie o spoločnej práci a hospodárení s bratom Jánom, nie sú známe. V období samostatnej činnosti postavil viaceré organy v Maďarsku, ale podnikal aj na Slovensku. S výnimkou „Meisterstücku“ sú všetky jeho práce menšie, jednomanuálové, výnimočne aj bezpedálové. Pri ich stavbe sa pridŕžal zvyklostí zaužívaných v otcovej dielni v poslednom období tvorby.

Pri organoch preferoval samostatný, vpredu stojaci hrací stôl s dokonalým výhľadom organistu na oltár. viac »»

Práce

Ambrózfalva (Maďarsko); ev. a. v. kostol, 1881 – premiestnenie Komorníkovho organa zhotoveného r. 1866.

Békéšska Čaba; Erzsébethely (Maďarsko); kostol ev. a. v., 1881 – pôvodne jednomanuálový organ (r. 1950 ho firma Angster rozšírila o druhý manuál).

viac »»


Text: Marian Alojz Mayer