Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Organa Kutná Hora


Organárske družstvo Organa vzniklo v r. 1949 v Kutnej Hore. Jeho základ tvorili zamestnanci dielne Josefa Melzera, ktorý sa v dôsledku nepriaznivej politickej situácie vysťahoval do Kanady. O dva roky neskôr bol pod rovnakú značku pričlenený aj závod Jana Tučka. Bývalý majiteľ tohto podniku, Jan Tuček mladší pracoval v družstve v rokoch 1956 – 1966. Firma Organa pôsobí dodnes.

Organárska dielňa

Družstvo Organa prevzalo technické riešenia a celkovú koncepciu nástrojov od svojich materských firiem a pokračovalo v stavbe organov s kužeľkovými vzdušnicami a pneumatickými traktúrami bez významných progresívnych snáh. Drvivá väčšina jej nástrojov sa nachádza na území bývalého Československa.

Práce

Bojničky; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. kostol, asi 70. roky 20. stor. – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), pneumatická kužeľka.

Pastuchov; okres Hlohovec, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1967 – jednomanuálový 4-registrový organ s priveseným pedálom, pneumatická kužeľka.

viac »»


Text: Marek Cepko