Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Johann Vierengel

[Feringel, Vierengl; Johann]


* okolo 1710, miesto neznáme
† 26.3.1756, Bratislava

Miesto, kde sa vyučil za organára, nie je známe. Pôsobil v Bratislave, býval na dunajskom nábreží pri mestskom pivovare. Nestal sa bratislavským mešťanom (dobové zápisy v matrike zomrelých a aj kontrakt na opravu organa v Dóme sv. Martina ho uvádzajú ako „ein Orgelmacher“).

Organárska dielňa

R. 1751 prestaval a rozšíril organ v bratislavskom Dóme sv. Martina. Tento dvojmanuálový organ, ktorý kanonické vizitácie označovali za mimoriadne veľký, zanikol pri regotizácii dómu. Zachoval sa len podrobný návrh na prestavbu z r. 1750. Mesto ako patrón kostola podpísalo kontrakt s Vierengelom 16. decembra 1750. Podľa neho sa zaviazal za 1 000 zlatých, ktoré boli splatné v troch splátkach, preladiť celý organ z „cornettového“ tónu na nižšie ladenie, nazývané Kirchen/: hof oder Semiton/. Toto preladenie sa podľa neho dalo uskutočniť buď presadením píšťal, alebo ich predĺžením. Ďalej sa zaviazal vyhotoviť celkom nový pozitív a opraviť a rozšíriť hlavný stroj o štyri tóny (Cis, Dis, Fis, Gis), čiže odstrániť „krátku“ spodnú oktávu a tak upraviť manuálový rozsah na C – c3 chromaticky, teda 49 klávesov a tónov. V pedáli k veľkému Subbasu alebo Bourdunu 16´, ktorý stál na vlastnej vzdušnici (Fundamente), mal pridať krytý Bourdun v osemstopovom tóne. Okrem toho mal pedál obohatiť o dva ďalšie registre, postaviť ich na vhodnú vzdušnicu a spojiť s veľkým pedálom. Tónový rozsah pedála ani názvy dvoch pridaných registrov sa v kontrakte neuvádzajú. Nový pozitív mal stáť v zábradlí chóru a jeho skriňa mala mať takú proporciu, aby priveľmi nezakrývala skriňu hlavného stroja. Kovové píšťaly starého pozitívu s piatimi registrami, z ktorých najväčší bol register Flauta 4´ (zrejme išlo o krytú Flautu v osemstopovej polohe, údaj v stopách sa týkal fyzickej výšky píšťaly C), sa mali takmer všetky preliať a urobiť znova. viac »»

Práce

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, Dóm sv. Martina, 1750 – prestavba a zväčšenie organa.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol Zvestovania Panny Márie (františkánsky), 1756 – stavba nového dvojmanuálového organa (nie je isté, či ho dokončil Vierengel).


Text: Marian Alojz Mayer