Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Peregrin Werner

[Werner, Verner; Peregrinus, Peregrín]


* okolo 1696, miesto neznáme
† 1771, Žilina

Životopisné údaje chýbajú. Do františkánskeho rádu vstúpil už ako vyučený organár. V ráde pôsobil ako frater (brat). Zomrel vo františkánskom kláštore v Žiline.

Organárska dielňa

P. Werner staval organy vo františkánskych kostoloch v rámci celej (salvatoriánskej) provincie, teda nielen na území Slovenska, ale v celom Uhorsku. R. 1731 pracoval v Hlohovci, r. 1733 v Pruskom, od r. 1735 v kláštoroch mimo územia Slovenska, v rokoch 1754 – 1757 v Kremnici, r. 1757 v Gyöngyösi (Maďarsko), r. 1758 opäť v Kremnici, v rokoch 1759 – 1762 v Skalici a od r. 1763 až do svojej smrti v Žiline. Františkáni salvatoriánskej provincie sa modlili spoločné modlitby v sprievode organa zvyčajne v miestnosti za hlavným oltárom. Organ zväčša bol architektonicko-výtvarnou súčasťou hlavného oltára, hrací pult sa nachádzal v miestnosti za hlavným oltárom na zadnej stene oltára. Takéto nástroje sa dodnes zachovali v Pruskom a Žiline. Obdobný nástroj bol aj v Skalici a Kremnici.

Z tvorby P. Wernera sa nezachovalo veľa prác. Veľký, dvojmanuálový, osemnásťregistrový organ, ktorý staval v rokoch 1746 – 1748 vo františkánskom kostole v Kremnici, zanikol pri požiari r. 1777. O organe nemáme veľa správ. Nástroj bol rozdelený do troch organových skríň. Zaujímavé je, že registre hlavného stroja a pedála neboli rozdelené na c a cis stranu do dvoch skríň, ale v jednej skrini stálo desať registrov hlavného stroja a v druhej (zrkadlovej) skrini štyri registre pedála. Pozitív so štyrmi registrami, klaviatúrami a ovládaním registrov bol umiestnený v skrini na osi symetrie nástroja. viac »»

Práce

Gyöngyös (Maďarsko); r. kat. kostol (františkánsky), 1757 – bližšia špecifikácia prác chýba.

Hlohovec; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. Kostol Všetkých svätých (františkánsky), 1731 – bližšia špecifikácia prác chýba.

viac »»


Text: Marian Alojz Mayer