Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

József Angster

[Angster József]


* 07.07.1834, Kácsfalu, dnes Jagodnjak (Chorvátsko)
† 09.06.1918, Pécs (Maďarsko)

Narodil sa v rodine sedliaka nemeckého pôvodu. Učil sa za stolára u Josepha Haina v Essegu (Slovinsko). Výučný list získal 10. októbra 1853, potom sa vybral na vandrovku. R. 1856 prišiel do Viedne, kde od r. 1859 striedavo pracoval v organárskej dielni Petra Titza a Franza Ulmanna. Záujem o organy v ňom vzbudil organársky tovariš Schludt. Na jeho podnet pracoval od augusta 1863 do 19. augusta 1866 u chýrneho organára Aristida Cavaillé-Colla. Hoci bol zamestnaný ako stolár, do denníka si usilovne robil poznámky a nákresy. Neskôr sa neúspešne pokúšal nájsť prácu u organára Moosera v Salzburgu. Do Uhorska sa vrátil cez Bratislavu a Pešť. Usadil sa v Pécsi, kde vybudoval chýrnu uhorskú organársku dielňu. R. 1886 vydal knihu s názvom Az orgona, v ktorej sa zaoberá organom vo všeobecnosti. Zamýšľal napísať aj knihu o dejinách organa v Uhorsku, no tento plán nakoniec neuskutočnil. Neskôr pracoval so svojimi synmi. Dielňa zanikla až po druhej svetovej vojne.

Organárska dielňa

Od r. 1867 pôsobil v Pécsi. Začínal skromne. Spočiatku pracoval sám a výbavu dielne tvorila len jedna hoblica. Vyrábal aj harmóniá a verklíky. Keď ho poverili stavbou dvojmanuálového, 24-registrového organa pre synagógu v Pécsi, prikúpil ešte dve hoblice a zamestnal troch robotníkov. Nástroj, na ktorom pracoval 13 mesiacov, odovzdal objednávateľovi 21. marca 1869. Organ vzbudil pozornosť aj medzi odborníkmi a odštartoval Angsterovu úspešnú kariéru. Do roku 1874 však musel kovové píšťaly kupovať zo zahraničia. Až vtedy sa mu totiž podarilo nadviazať spoluprácu s výrobcom kovových píšťal Martinom Rumpelom, ktorý predtým pracoval u Petra Titza vo Viedni. Od tej doby bol Angsterov podnik, až na výrobu jazykových píšťal, sebestačný a rozrástol sa na továreň, i keď stroje začal používať neskôr ako firma Rieger. Postupne sa jeho organy presadili na celom území Uhorska. Prvý organ na Slovensku postavil r. 1883 pre r. kat. kostol vo Včelinciach ako svoj 56. opus. Odvtedy pravidelne staval nové organy aj na Slovensku. Po prvej svetovej vojne sa dodávky na Slovensko prerušili, v malej miere sa znovu obnovili v rokoch 1938 – 1945, keď niektoré slovenské územia opätovne pripadli Maďarsku.

Angster spočiatku jednoznačne preferoval zásuvkové vzdušnice a mechanické traktúry. K niektorým novinkám však pristupoval s rešpektom a postupne sa stali základom jeho úspechu. viac »»

Práce

Andovce; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. Kostol sv. Rozálie, 1914, op. 908 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), pneumatická kužeľka.

Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol Panny Márie Nanebovzatej, 1891, op. 158 – dvojmanuálový 20-registrový organ s pedálom, postavený do organovej skrine M. Podkonického (zanikol začiatkom 40. rokov 20. storočia).

viac »»


Text: Marian Alojz Mayer

Fotogaléria              
Angster_zmluva.jpg

Zmluva na stavbu organa pre Kostol Najsvätejšej Trojice (Jezuitského) v Trnave z roku 1885.