Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Michal Podkonický

[Potkonicky, Podkonitzky; Michael, Michal]


* 26.9.1753, Banská Bystrica
† 4.6.1816, Banská Bystrica

Syn organára Martina Podkonického. Vyučil sa u svojho otca. Po otcovej smrti (1771) musel čakať dva roky, kým dovŕši vek 20 rokov, aby mohol prevziať dielňu. V novembri 1773 sa stal banskobystrickým mešťanom. Krátko nato, 26. januára 1774, sa oženil s Annou Šarlotou Stertzovou.

Bezpochyby nadaný majster žil bohémskym životom, veľmi často neplnil prijaté záväzky a s prácou meškal aj niekoľko rokov. Dňa 14. júla 1812 dokonca vyšla pod číslom 17456 tlačená správa Uhorskej námestnej rady, rozoslaná všetkým župám, podľa ktorej nemali organárovi Michalovi Podkonickému posielať ďalšie objednávky, lebo ich nestačí plniť a z podpísaných realizoval sotva tretinu. Zavše sa stávalo, že keď chceli, aby práce na nástroji napredovali, museli majstra zavrieť na chóre. Napokon sa pre dlžoby a zanedbávanie prác dostal v Gelnici do väzenia, odkiaľ ho vyslobodili len na záruku banskobystrického magistrátu.

Organárska dielňa

Dielňa Michala Podkonického patrila u nás k väčším. Okolo r. 1804 v nej pracovali najmenej štyria tovariši. Postavila pomerne veľké množstvo nástrojov, medzi nimi aj niekoľko dvojmanuálových. Okrem organov vyrábal aj spinety a klavichordy.

Medzi prvé samostatné práce Michala Podkonického patrí dvojmanuálový organ pre r. kat. farský Kostol sv. Demetera v Szegede (Maďarsko). Ďalšou dôležitou objednávkou bol dvojmanuálový organ pre farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici (1774). Nástroj dokončil r. 1779 a neskôr bol považovaný za „Meisterstück“ Michala Podkonického. Podľa dobovej správy má 24 registrov, spomedzi ktorých je Principálbas 16 stôp vysoký, píšťaly sú z cínu, pričom prvá (najväčšia) váži 154 ¾ funta. Organová skriňa, zhotovená z dubového dreva, pozostávala z troch častí, z pozitívu a z dvoch bočných oddelení. Drevené píšťaly sú z červeného smreka a jeden register pozitívu má píšťaly z bieleho buku. Dodnes sa zachovala iba skriňa hlavného stroja a pedála (rozdelená na C a Cis stranu). Nepoznáme presnú dispozíciu nástroja a rôznia sa aj údaje o počte registrov (22 alebo 24). Rezbársku a sochársku výzdobu diela vyhotovil banskobystrický sochár J. Uttner.

Najväčším nástrojom, ktorý Michal Podkonický postavil, bol dvojmanuálový dvadsaťšesťregistrový organ pre r. kat. Katedrálu sv. Martina v Spišskej Kapitule. viac »»

Práce

Banská Belá; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol sv. evanjelistu Jána, 1780 (nástroj zrejme rozobrali v Mestskom múzeu v Banskej Štiavnici).

Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol Panny Márie Nanebovzatej, 1774 – 1779 – stavba 24-registrového dvojmanuálového organa (zachovala sa len skriňa, s výnimkou skrine pozitívu).

viac »»


Text: Marian Alojz Mayer