Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organár Zoznam organárov Ďalší organár

Johann Baier

[Baier, Paier, Bayer, Bayr; Johann]


* dátum neznámy, miesto neznáme
† dátum neznámy, miesto neznáme

Organár nemeckého pôvodu Ján Baier pracoval v Trnave približne v polovici 17. storočia. Bližšie životopisné údaje chýbajú. Používal osemhrannú prsteňovú pečať. V pečatnom poli sa nachádzal znak rozkročeného leva v predných labách s píšťalou a iniciály I. B. Spolupracoval s trnavským organárom Markusom Denzlom.

Organárska dielňa

R. 1648 pracoval na oprave a premiestnení veľkého organa v bratislavskom Dóme sv. Martina. Neskôr, 10. júna 1656, podpísal spolu s M. Denzlom kontrakt na stavbu organa pre slovenský ev. a. v. kostol v Banskej Bystrici.

Práce

Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v. slovenský, 1656 – kontrakt na jednomanuálový organ s pedálom.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, Dóm sv. Martina, 1648 – oprava a premiestnenie veľkého organa.


Text: Marian Alojz Mayer