Organs and Organ Builders in Slovakia
1651 – 2006
Špania Dolina

Špania Dolina

[Urvölgy, Úrvölgy, Sandberg]

Banská Bystrica District, Banská Bystrica Province

Transfiguration of the Lord RC Filial Church

Back
SpaDolina_Premenenie.jpg

Photographer: Marian Alojz Mayer