Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Zoznam interpretov Ďalší interpret

Emília Dzemjanová


* 1959

Študovala na Konzervatóriu v Košiciach u Ivana Sokola a na VŠMU u Ferdinanda Klindu, pod ktorého vedením absolvovala aj doktorandské štúdium. Ďalšie vzdelanie získala u Flora Peetersa (Mechelen, Belgicko) a následne rozvinula svoju koncertnú činnosť aj do mnohých európskych krajín, hrala na významných európskych organoch a účinkovala na organových festivaloch. Nahrala rad skladieb i kompletných cyklov pre rozhlas, televíziu a CD tituly. Premiérovala mnoho organových diel slovenských skladateľov, ktoré uviedla aj v zahraničí. Niektoré jej boli venované.

Od roku 1982 pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Košiciach, kde vedie organovú triedu a oddelenie cirkevnej hudby. Zostavila Organovú školu (1996, 2000) a učebnicu Metodika organovej hry (2002), ktoré sa stretli so širokým ohlasom. Viackrát bola ocenená doma i v zahraničí.