Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci interpret Zoznam interpretov Ďalší interpret

Ján Vladimír Michalko


* 1951

Študoval na Konzervatóriu v Bratislave (Irma Skuhrová) a na Vysokej škole múzických umení (Ferdinand Klinda). Paralelne študoval teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdiá si dopĺňal na Hochschule für Musik v Mníchove (Karl Richter), vo Weimare (Johann Ernst Köhler), u Antona Heillera v holandskom Haarleme (tvorba J. S. Bacha) a u Louisa Toeboscha (improvizácia); na Letnej akadémii vo francúzskom Saint Maxime sa zdokonaľoval v interpretácii hudby starých i romantických francúzskych majstrov (André Stricker, André Isoir).

Michalko patrí k popredným slovenským umelcom s bohatou koncertnou aktivitou.Podieľal sa na projektoch kompletného uvedenia organovej tvorby Oliviera Messiaena i kompletného organového diela Césara Francka v Bratislave. Premiéroval významné organové diela (napríklad celovečerný opus českého skladateľa Petra Ebena Jób pre organ, slovenská premiéra, svetová premiéra 4-časťového diela Romana Bergera Exodus), a neoddeliteľnou súčasťou jeho rozsiahleho repertoáru sú početné diela súčasných slovenských autorov, z ktorých mnohé mu boli dedikované. Ako sólista účinkoval na Slovensku s viacerými telesami, a ako komorný partner spolupracoval s poprednými domácimi inštrumentalistami a spevákmi. Pravidelne koncertuje v európskych hudobných centrách, vo Veľkej Británii a v USA. Je známy aj ako vynikajúci improvizátor.

Od roku 1980 pedagogicky pôsobí na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, v rokoch 2000 – 2007 aj ako dekan Hudobnej a tanečnej fakulty, a ako vedúci oddelenia cirkevnej hudby. Je činný aj publikačne, ako scenárista, ako tvorca organovej hudby pre divadelné inscenácie, pre hrané a dokumentárne filmy.

Za bohatú koncertnú činnosť a realizované nahrávky, ako aj za propagáciu a vynikajúce naštudovanie opusov slovenských autorov získal v roku 1988 a 1989 ocenenia Hudobného fondu.