Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006

O projekte

Organy a organári na Slovensku 1651 – 2006

autori textov © Marek Cepko, Marian Alojz Mayer
fotografie © Marek Cepko, Marian Alojz Mayer, Archív Hudobného centra
grafický dizajn © Darina Slivková, Alena Volná, AWD Systems, s. r. o.
realizácia a authoring © Alena Volná, AWD Systems, s. r. o.
jazyková spolupráca Anna Weidlerová
nemecké preklady © Zuzana Guldanová, Ferdinand Klinda
anglické preklady © John Minahane, Roy Williamson
odborná spolupráca Ferdinand Klinda, Marian Alojz Mayer, Ján Vladimír Michalko
redaktor Juraj Bubnáš
zodpovedná redaktorka Anna Žilková
riaditeľka Oľga Smetanová

audio a videotéka
réžia © Pavol Fükó
kamera Martin Gazík
strih Miroslav Bartoš
zvuková réžia Martin Burlas

organ Marek Cepko, Emília Dzemjanová, Zuzana Ferjenčíková, Ferdinand Klinda, Monika Melcová, Ján Vladimír Michalko, Anna Predmerská-Zúriková, Peter Reiffers, Peter Sochuľák, Ivan Sokol, Imrich Szabó, Bernadetta Šuňavská, Marek Vrábel

Vydalo Hudobné centrum, riaditeľka Oľga Smetanová, Michalská 10, Bratislava, z grantového programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Rok slovenskej hudby 2006

© Hudobné centrum

ISBN 80-88884-79-9
HC10029-30
SOZA/BIEM R35 0007 9 131