Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organ Zoznam organov Ďalší organ

Z histórie organa

1751, Martin Podkonický – Novostavba.

1837 – Zaznamenané je ladenie organa, ktoré urobil učiteľ František Medrický.

Začiatok 20. stor., Jozef Hardoník – Oprava.

70. roky 20. stor., Organa Kutná Hora – Rozsiahla úprava. Firma dodala nový hrací stôl, chromatizovala spodné oktávy manuálu aj pedála, v manuáli rozšírila rozsah v diskante po a3, v pedáli po d1. Prídavky stáli na pneumatických kužeľkových vzdušniciach. Našťastie pôvodná dispozícia ostala neporušená.

2004, Michal Káčerík – Oprava, ktorá mala za cieľ vrátiť nástroj do pôvodného stavu.


Firemný nápis

Costructit // Martinus Potkonicky // Organopagus Neosoliumss // Anno Dommini


Text: Marian Alojz Mayer