Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Predchádzajúci organ Zoznam organov

Z histórie organa

1665, neznámy organár – Novostavba.

1717, Martin Korabinský – Preloženie nástroja na chór oproti hlavnému oltáru.

1870, Ján Stanzer – Prestavba. Stanzer organ rozšíril o pedál, vybavil novým hracím stolom a pozmenil dispozíciu. Nástroj potom naladil Jozef Demeter zo Švedlára.

1980 – 1981, Jan Kubát – Oprava čiastočne spojená s návratom nástroja do pôvodného stavu: organ dostal nové prospektové píšťaly, nové píšťalnice, čiastočne sa zmenila dispozícia, pedál nebol obnovený.

2003, Vladimír Gazdík – Oprava.

Organ koncertne zaznel na medzinárodnom festivale Slovenské historické organy roč. XIII/2004.


Firemný nápis

Johan Stanzer // Orgelbauer, // in Leutschau.


Text: Marian Alojz Mayer