Organy a organári na Slovensku
1651 – 2006
Zoznam organov Ďalší organ

Z histórie organa

1909, Rieger – Novostavba, opus 1498.

1969 – Ladislav Gábor – Úprava dispozície: tri pôvodné registre (ich názvy nie sú známe) boli nahradené registrami Kvinta 2 2/3´, Superoktáva 2´, Chorálbas 4´; pribudlo Tremolo.

1996 – 2004, František Vitéz – Generálna oprava.

Organ z dielne budapeštianskeho závodu firmy Rieger.1 Neskoršie zásahy Ladislava Gábora do pôvodnej dispozície nenarušili pôvodný romantický zvukový charakter nástroja. Od r. 1992 sa tu koná festival Organové dni Jozefa Grešáka.


Firemný nápis

Opus 1498 Rieger Ottó Budapest


Text: Marek Cepko