Orgeln und Orgelbauer in der Slowakei
1651 – 2006
Zurück

Grunddisposition

Manuál C – c3 s krátkou spodnou oktávou

Portunál

Copula major

Principál

Copula minor

Oktáva

Mixtúra 2x

1 1/3´, okt. repetícia c2

Tremulant

 

Traktúry: mechanické.
Vzdušnice: s tónovými kancelami – zásuvkové.
Pomocné zariadenia: Tremulant (pôvodný, vnútrokanálový).