Orgeln und Orgelbauer in der Slowakei
1651 – 2006
Zurück

Grunddisposition

I. manuál C – f3

II. manuál C – f3 (žalúziový)

Principál

16´

Bordun

16´

Principál

Prestant

Copula

Copula

Kamzičí roh

Salicet

Oktáva

Flauto d´amore

Panova flétna

Viola

Flautino

Piccolo

Mixtura 5. nás.

 

Cymbál 3. nás.

 

Trompeta

Klarinet

III. manuál C – f3 (žalúziový)

Pedál C – d1

Kvintadena

16´

Principál

16´

Fléta

Bordun

16´

Gamba

Violon

16´

Vox coelestis

Oktávbas

Dolce

Cello

Violino

Pozoun líbezný

16´

Flageolette

 

 

Kornet 4. nás.

 

 

 

Hoboj

 

 

Traktúry: pneumatické.
Vzdušnice: s registrovými kancelami – kužeľkové.
Spojky: II / I, III / I, III / II, Super I, Super II, Super III, Super II / I, Super III / I, Super III / II, Sub II, Sub III, Sub II / I, Sub III / I, Sub III / II, I / P, II / P, III / P.
Pomocné zariadenia: 2 voľné kombinácie; pevné kombinácie (PP, P, MF, F, TT); registrové crescendo (balančná páka); Vypínač ručných registrov; Vypínač jazykových registrov; Automatický prepínač pedálu; Tremolo III.