Orgeln und Orgelbauer in der Slowakei
1651 – 2006
Zurück

Grunddisposition

I. manuál (HW) C – g3

II. manuál C – g3 (pôvodne HW)

Principál

Bourdon

16´

Kryt (Gedackt)

Principál

Oktáva

Flauta portunálová

Flauta rúrková (Rohrflöte)

Viola di Gamba

Superoktáva

Salicionál

Mixtúra 3 – 5x

Oktáva

Trompette

Flauta špicatá

 

 

Kvinta

2 2/3´

 

 

Superoktáva

 

 

Mixtúra 3x

1 1/3´

 

 

Vox humana

III. manuál C – g3 / C – f4 (pôvodne II. manuál)

Pedál C – f1

Kvintadena

16´

Principálbas

16´

Principál husľový

Subbas

16´

Flauta major

Echobas

16´ (transmisia z Bourdonu 16´)

Flauta amabilis

Oktávbas

Aeolina

Cello

Vox coeleste

Chorálbas

Hohlflauta

Bombarda

16´

Viola

Trompette

8´ (transmisia z Trompetty 8´)

Seskvialtera 2x

2 2/3´ + 1 3/5´

Trompette

4´ (extenzia z Trompetty 8´)

Picollo

 

 

Kvinta

1 1/3´

 

 

Sifflauta

 

 

Cymbal 3 – 4x

 

 

 

Hoboj

 

 

Traktúry: elektrické.
Vzdušnice: s registrovými kancelami – kužeľkové; pre HW s registrovými kancelami – „petersonove“.
Spojky: II/I , III/I, III/II, III/P, II/P, / I/P, Subspojky: I / 16´, II / 16´, III / 16´, III/II / 16´; Superspojky: I / 4´, II/I / 4´, III/I / 4´, II/P / 4´, III / 4´, II / 4´, III/II / 4´, III/P / 4´.
Pomocné zariadenia: 990 setzerových voľných kombinácii; sekvencér -, sekvencér + ; pevné kombinácie (PL, GJ, T); registrové crescendo (valec); žalúzia III. manuálu (Schwell); vypínače: Crescendo / Ab, Mixturen / AB, Zungen / Ab, Manual 16´/ Ab; Tremulant.