Pôvodne gotický kostol postavený pred r. 1300. V druhej polovici 19. storočia bol kostol prestavaný. Jednoloďový priestor s polygonálne uzavretým sanktuáriom. V sanktuáriu sú krížové rebrové klenby. Na sedlovej steche kostola je malé drevená vežička. Pri kostole je drevená ľudová zvonica s murovaným základom. Tvorí vstupnú bránu do ohrady kostola. Organ je umiestnený na chóre oproti hlavnému oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)