Gotický kostol Všetkých svätých postavený v časti Kúty v poslednej tretine 13. storočia, koncom 15. storočia rozšírený prístavbou južnej lode. Kostol bol v r. 1843 upravený a v r. 1957 – 1964 opravený. Pôvodne jednoloďový, od konca 15. storočia dvojloďový so štvorcovým sanktuáriom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. V sanktuáriu sa zachovali pôvodné gotické krížové klenby, v lodiach sú rovné stropy. V severnej lodi oproti hlavnému oltáru je drevený klasicistický chór. Kostol slúži dnes pre muzeálne účely (Liptovské múzeum).

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)