Neskororenesančná stavba z rokov 1637 – 1642, upravená začiatkom 18. storočia a renovovaná v rokoch 1850 a 1947. Jednoloďový empírový typ kostola s polygonálnym uzáverom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)