Renesančný kostol stavaný v prvej polovici 17. storočia, barokovo upravovaný začiatkom 18. storočia a v r. 1764 – 1767. Trojloďový priestor s oblým uzáverom sanktuária a so vstavaným chórom na západnej strane. Sanktuárium je zaklenuté českou klenbou, hlavná a bočné lode krížovými hrebienkovými klenbami. Na severnej a južnej strane sú v priestoroch druhého klenbového poľa pristavané kaplnky s centrálnym polygonálnym pôdorysom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)