Stavba postavená 1789.

Jednoloďový kostol / kaplnka ako súčasť kaštieľa. Má pozdĺžny pôdorys a polygonálne ukončenie. Fasády kaplnky členia lizény a polkruhovo ukončené okná, po stranách s volútami. Jej rovný strop zdobia štukové ornamenty. Vnútorné zariadenie kaplnky je neoslohové z konca 19. storočia (hlavný oltár s obrazom Panny Márie, organ a kazateľnica) s výnimkou klasicistickej oltárnej architektúry so stĺpmi, ktorá pochádza z prvej polovice 19. storočia. Strecha je valbová, nad stredným rizalitom čiastočne manzardová, nad kaplnkou sedlová s vežičkou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)