Kostol postavený v roku 1926, keď starší kostol z roku 1873 prestal slúžiť svojmu účelu. Jednoduchá sieňová dispozícia s oltárnym uzáverom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)