Kostol postavený r. 1942 podľa plánov architekta Zraževského v priestore pôvodného gotického chrámu. Do novostavby pojali vežu starého kostola, upravenú pred r. 1657 a zbarokizovanú v 18. storočí. Veža má dve neskorogotické zamurované okná a profilovaný lomený gotický portál. Okolo kostola r. 1630 vybudovali renesančné opevnenie, z ktorého sa zachovala len časť múru s jednoduchou obdĺžnikovou strielňou.

Súčasné nástroje v objekte

Predchádzajúce nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)