Klasicistický kostol z roku 1781 postavený na mieste starého gotického chrámu spomínaného v roku 1398. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté českými plackami a pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)