Kostol ev. a. v. klasicistický, postavený r. 1783, rozšírený vežou a empírovo upravený r. 1820, obnovený r. 1937. Sieňový pozdĺžny priestor kostola má polkruhový uzáver a je zaklenutý pruskými klenbami, ktorých klenbové pásy dosadajú na vystupujúce nástenné piliere. V interiéri na západnej strane je murovaný dvojarkádový chór. Veža situovaná do štítového priečelia má združené zvukové okná a nízku prilbu s laternou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)