Kostol budovali premonštráti súčasne s kláštorom v rokoch 1251 – 1260. Jednoloďový priestor so štvorcovým presbytériom, pozdĺžnym chórom, sakristiou, západnou emporou a kaplnkou. Presbytérium s chórom, sakristia a priestor pod chórom majú ranogotické klenby spočívajúce na ťažkých klinových rebrách s nábežnými štítkami a na oblých stĺpoch. Loď pôvodne krytá dreveným trámovým stropom, pri prestavbe v 16. storočí dostala renesančnú hrebienkovú obkročnú klenbu.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)