Klasicistický kostol postavený v roku 1795, veža pristavaná v roku 1820. Jednopriestorový kostol s polkruhovým uzáverom a do štítového priečelia postavenou vežou zakončenou barokizujúcou kupolou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)